به سامانه گردشگری واطلاع رسانی کیش خوش آمدید

حیات وحش کیش

کیش با وجود مساحت کم وجزیره بودن، از تنوع زیستی جالب توجهی برخوردار است. پرندگان بـومی و مهــاجر که تعـداد آن ها با کــل تعداد گونه های پرندگان برخی از کشورهای اروپــایی برابـری می کند، در کیش وجود دارند.


آهوان کیش

آهوی ایرانی که نام علمی آن از کلمه زیبای غزال گرفته شده، سمور یا خدنگ، انــواع لاک پـشت های دریـایــی کـه از گـونــه های در معــرض خـطر انقـراض می باشد و مجامع بین المللی حفظ محیط زیست نیز به آن ها توجه خاصی دارند، از جانوران کیش به شمار می روند. تنوع
شگفت انگیز ماهیان رنگارنگ در سواحل و آبسنگ های مرجانی از مظاهر طبیعت منحصر به فرد جزیره است.

گفتنی است آهوها در سال 1363 به تعداد 15 رأس آهوی نر و 15 رأس آهوی ماده از جزیره خارک به کیش منتقل شدند . این آهوها به آسانی با شرایط جدید تطابق حاصل کرده و تعداد آنان زیاد شده است. آهوهــا در منطقــه ای محصـور نگهــداری
نمی شوند بلکه در سطح جزیره آزادند. در بیشتر نقاط جزیره و بویژه در جاده جهان و منطـقه جنگــلی در شـرق جــزیره دیده می شــوند. شکار این حیـوانات ممنوع است. آهوها از رویش مقطعی و نیز شاخ و برگ درختان تغذیه می کنند و در فصل گرم آبشخورهایی برای آنان در نظر گرفته می شود.


مارمولک

مارمولک ها از جمله خزندگان جزیره اند که از فراوانی نسبی برخوردارند. این گروه از جانوران بی خطرند و از آنجا که از حشرات تغذیه می کنند نیز مفید می باشند.


مار

مارهای جزیره به دو گروه قیطانی و جعفری تقسیم می شوند که مار قیطانی غیر سمی و مار جعــفری سـمی است.


پستانداران

گربه، خدنگ، خارپشت ایرانی، موش، جربیل بلوچستانی و آهوی ایرانی از پستانداران خشک زی و دلفین معمولی از پستانداران آبزی جزیره کیش گزارش شده اند.