چگونه ميتوانم ماهنامه جزيره طلايي كيش را دريافت كنم؟

ميتوانيد از غرفه هايي كه در فرودگاه كيش هستند تهيه نماييد. يا با شماره تلفن هاي ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۷۹-۰۷۶۴۴۴۴۳۲۵۷ تماس حاصل نماييد .
pardis ii H