تزئينات:لوستر و دكوري

بانك اطلاعات مشاغل > تزئينات:لوستر و دكوري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۱۲

۱
  
نام واحد: آذر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۵۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۴۰۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۲۶
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۲
  
نام واحد: ایکیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۲۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۰۰
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۹۰
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۳
  
نام واحد: دریتا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۶۵ - ۰۹۱۲۱۰۲۴۶۶۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۸۹
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۴
  
نام واحد: سان فلاور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۲۸ - ۰۹۳۵۶۴۶۴۳۲۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۷۰
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۵
  
نام واحد: عصر طلایی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۵۹ - ۰۹۱۲۵۹۰۶۸۶۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۹۱
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۶
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۶
  
نام واحد: لایت لند
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۸۷۹ - ۰۹۳۵۹۳۵۲۰۲۰
آدرس: مجتمع پادنا غرفه AG۱۲
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۷
  
نام واحد: لوستر معراج
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۵۸۲ - ۰۹۱۷۹۰۸۰۴۶۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۴
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۸
  
نام واحد: ناجی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۴۰ - ۰۹۳۶۳۱۵۶۳۵۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۵۶
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۹
  
نام واحد: نگاران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۹۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۲۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۴۹
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۱۰
  
نام واحد: پرشین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۸۷ - ۰۹۳۷۱۲۰۱۷۲۱
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۵۴
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۱۱
  
نام واحد: گالری تک
تلفن: ۰۹۱۵۳۱۴۲۴۶۲ - ۰۹۱۷۲۱۲۰۵۶۳
آدرس: جاده جهان مرکز خرید پدیده
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
۱۲
  
نام واحد: گالری تیتان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۵۶ - ۰۹۱۲۶۴۳۰۳۶۳
آدرس: بازار هرمز غرفه E۱۳
گروه: تزئينات:لوستر و دكوري
pardis ii H