آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا

بانك اطلاعات مشاغل > آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۷۰

۱ ۲ ۳ ۴ > >>
۱
  
نام واحد: آترین
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۲۷۰۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۵۹
آدرس: روبروی بازار پانیذ ویلاهای مروارید قطعه ۷۲۵
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۲
  
نام واحد: آترین کیش
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۰۰۱- ۰۹۱۵۵۰۱۵۸۴۰
آدرس: برج مالی آنا - طبقه ۶ - واحد ۶۴
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۳
  
نام واحد: آریان پرواز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۲۴۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۳
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۳۵
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۴
  
نام واحد: آسمان پرستاره کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۹۶/۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۸۰۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۳۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۶۲
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۵
  
نام واحد: آلفا سیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۵۲۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۵۴۵
آدرس: مجتمع بساک غرفه ۲۷
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۶
www  email
نام واحد: آژانس آی.سو.دا. کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۰۶ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۶۰
آدرس: خیابان فردوسی دفاتر اداری مروارید پلاک ۷۱۷
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۷
  
نام واحد: آژانس ثامن الائمه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۶۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۶۲
آدرس: بازار مریم غرفه ۵۲
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۸
  
نام واحد: آژانس دیموندسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۲۶۰/۱ - ۰۹۱۹۲۶۴۵۶۰۷
آدرس: مرکز خرید صدف فاز ۴ غرفه ۶۱
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۹
  
نام واحد: آژانس ستاره سهیل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۴۸۵ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۴۸۷
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۱۱
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۰
  
نام واحد: آژانس صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۵۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۳۰
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۱
  
نام واحد: آژانس فرا سیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۸۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۷۴۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۲۴۹
آدرس: برج آنا طبقه سوم واحد ۳۸
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۲
  
نام واحد: آژانس فراز کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۹۶
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۴۷
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۳
  
نام واحد: آژانس مهرشاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۱۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۸۹۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۱۸
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۴
  
نام واحد: آژانس نانسی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۲۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۶۸۵
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۲۰
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۵
  
نام واحد: آژانس هالیدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۳۵/۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۹۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۳۶
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۴۴
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۶
  
نام واحد: آژانس هواپیمایی و گردشگری بعثت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۰۷۷/۸۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۵۴۱
آدرس: ساختمان فرهاد طبقه سوم واحد۱۱
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۷
  
نام واحد: آژانس پرپرواز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۰۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۵۹۴
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۸۴
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۸
  
نام واحد: آژانس کیتو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۹۰۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۴۰۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۹۰
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۶۳
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱۹
  
نام واحد: ارم پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۵۵/۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۴۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۲۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۵۸
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۲۰
  
نام واحد: ارم کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۰۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۶۴۳
آدرس: هتل ارم
گروه: آژانس هواپيمايي: دفاتر فروش بليت-اخذ ويزا
۱ ۲ ۳ ۴ > >>
pardis ii H