تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۱۲

۱
  
نام واحد: آرابوران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۷۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۲۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۹
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۲
  
نام واحد: آرشا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۴۰
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۰
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۳
  
نام واحد: آرمان شهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۸۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۱۶
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۱
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۴
  
نام واحد: آکس AUX
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۷۱
آدرس: مجتمع پادنا غرفه BG۴۲
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۵
  
نام واحد: بازرگانی آقازاده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۷۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۷۲
آدرس: خیابان سنایی بلوار اندیشه قطعه ۱۰
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۶
  
نام واحد: شرکت آبرفت کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۲۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۲۸
آدرس: مجتمع خدماتی گلدیس پلاک ۱۰
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۷
  
نام واحد: شرکت تاسیساتی بوران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۳۷۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۳۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۸
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۸
  
نام واحد: شرکت زمهریر کیش (آکس)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۷۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۱۷
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۴
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۹
  
نام واحد: شرکت لیلیان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۶۱ - ۰۹۱۲۲۱۰۱۸۲۸
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۱۴
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۱۰
  email
نام واحد: شرکت گودمن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۷۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۱۴۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۸۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۰۶
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۱۱
  
نام واحد: فارا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۹۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۳۶
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۷۲
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
۱۲
  
نام واحد: کیش فلوید مکانیک
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۵۴۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۴۱
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۴۷
گروه: تاسيسات:تهويه مطبوع برودتي-كولر،فروش
pardis ii H