پوشاك:لباس زير،توليد و پخش

بانك اطلاعات مشاغل > پوشاك:لباس زير،توليد و پخش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۴۶

۱ ۲ ۳ > >>
۱
  
نام واحد: آذین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۸۴
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۱۰
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۲
  
نام واحد: آقای ایرانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۰۶
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۱۵
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۳
  
نام واحد: آلما کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۸۱ - -
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۸۸
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۴
  
نام واحد: آلپای
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۶۲۹ - ۰۹۳۸۸۰۸۷۸۵۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۵۰
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۵
  
نام واحد: النا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۸۹ - ۰۹۱۲۵۳۰۵۵۰۳
آدرس: بازار زیتون غرفه ۱۸
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۶
  
نام واحد: النا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۴۶ - ۰۹۳۹۶۹۲۰۲۰۷
آدرس: بازار مروارید لاین ایران غرفه ۴۶
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۷
  
نام واحد: بانوی ایرانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۷۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۴۳
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۸
  
نام واحد: بانوی شرقی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۲۶ - ۰۹۳۶۸۷۸۹۲۹۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۵۱
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۹
  
نام واحد: بانوی شرقی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۰۵ - ۰۹۳۶۸۷۸۹۲۹۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۷۴
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۰
  
نام واحد: بست
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۵۵ - ۰۹۳۶۰۶۶۴۱۹۵
آدرس: بازار مروارید لاین تیسفون غرفه ۱۵۵
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۱
  
نام واحد: بی تی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۰۶ - ۰۹۱۷۸۸۱۸۴۵۱
آدرس: بازار زیتون غرفه ۷۰
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۲
  
نام واحد: بی تی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۲۵ - ۰۹۱۷۳۰۲۰۲۸۳
آدرس: بازار مروارید لاین تیسفون غرفه ۱۲۵
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۳
  
نام واحد: بی وای سی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۱۷۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۷۶
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۴
  
نام واحد: تاپ کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۴۶
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۳۰
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۵
  
نام واحد: تاپ کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۴۶
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۱۸
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۶
  
نام واحد: تپش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۲۲ - ۰۹۱۷۳۳۹۷۶۸۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۰۲
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۷
  
نام واحد: جماعت
تلفن: ۰۹۳۹۶۱۳۱۶۱۹ - ۰۹۳۹۶۱۳۱۶۱۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۷۰
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۸
  
نام واحد: جین شین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۶۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۲۹
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱۹
  
نام واحد: خاتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۴۲۷
آدرس: بازار مروارید لاین ایران غرفه ۱۴/۱۶
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۲۰
  
نام واحد: خواب شیرین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۶۲ - -
آدرس: بازار مرجان غرفه B۱۳
گروه: پوشاك:لباس زير،توليد و پخش
۱ ۲ ۳ > >>
pardis ii H