پوشاك:روسري

بانك اطلاعات مشاغل > پوشاك:روسري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۳۶

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آرتمیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۷۹ - ۰۹۳۷۳۲۵۵۱۵۱
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۵۶
گروه: پوشاك:روسري
۲
  
نام واحد: آرسکا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۷۹ - ۰۹۱۲۲۹۹۹۱۶۳
آدرس: بازار مرجان غرفه ASP۲
گروه: پوشاك:روسري
۳
  
نام واحد: آرن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۰۸ - ۰۹۱۲۱۹۰۳۶۴۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۶۹
گروه: پوشاك:روسري
۴
  
نام واحد: آلیس
تلفن: ۰۹۳۵۶۳۳۲۸۱۹ - ۰۹۳۵۶۳۳۲۸۱۹
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۷۵
گروه: پوشاك:روسري
۵
  
نام واحد: ارسکا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۸۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۳۲۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۹۱
گروه: پوشاك:روسري
۶
  
نام واحد: ارکید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۷۰ - ۰۹۱۲۲۱۹۷۳۶۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۰۰
گروه: پوشاك:روسري
۷
  
نام واحد: اسکارف
تلفن: ۰۹۱۹۱۲۱۳۷۸۶ - ۰۹۱۹۱۲۱۳۷۸۶
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۱۶
گروه: پوشاك:روسري
۸
  
نام واحد: اکل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۲۹ - ۰۹۱۲۱۲۳۴۱۷۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۸
گروه: پوشاك:روسري
۹
  
نام واحد: ایتال کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۵۷ - -
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۲۲
گروه: پوشاك:روسري
۱۰
  
نام واحد: تا به تا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۰۱ - ۰۹۱۲۸۰۲۴۳۳۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۷۴
گروه: پوشاك:روسري
۱۱
  
نام واحد: ترمه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۴۷ - ۰۹۱۲۱۲۳۳۴۵۴
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۶۷
گروه: پوشاك:روسري
۱۲
  
نام واحد: ترمه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۸۳ - ۰۹۱۲۳۵۹۶۹۵۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۵۷،۱۵۸
گروه: پوشاك:روسري
۱۳
  
نام واحد: ترنم
تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۳۴۳۷ - ۰۹۱۲۲۳۷۳۴۳۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۹۵
گروه: پوشاك:روسري
۱۴
  
نام واحد: دختر آریایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۵۰ - ۰۹۳۵۱۶۶۶۱۵۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۵۴
گروه: پوشاك:روسري
۱۵
  
نام واحد: دفتر آریایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۶۶ - ۰۹۳۵۱۶۶۶۱۵۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۳۵
گروه: پوشاك:روسري
۱۶
  
نام واحد: رز شرق
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۶۸۹ - ۰۹۳۵۶۴۶۴۳۰۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۵
گروه: پوشاك:روسري
۱۷
  
نام واحد: روسری اکل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۴۰۰ - ۰۹۳۵۵۱۷۶۸۹۰
آدرس: بازار مروارید لاین پرسپولیس غرفه ۲۰۰
گروه: پوشاك:روسري
۱۸
  
نام واحد: رونیا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۰۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۸۱۵۸
آدرس: بازار مروارید لاین آریا غرفه ۳
گروه: پوشاك:روسري
۱۹
  
نام واحد: شایلین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۳۶ - ۰۹۱۷۶۵۶۶۴۵۰
آدرس: بازار زیتون غرفه ۵۲
گروه: پوشاك:روسري
۲۰
  
نام واحد: شایلین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۶۱ - ۰۹۳۹۸۳۵۱۳۱۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۳۲
گروه: پوشاك:روسري
۱ ۲ > >>
pardis ii H