پوشاك بچه گانه،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > پوشاك بچه گانه،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۶۶

۱ ۲ ۳ ۴ > >>
۱
  
نام واحد: 20
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۲۸ - ۰۹۳۶۶۶۶۱۱۰۸
آدرس: بازار زیتون غرفه ۲۸
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۲
  
نام واحد: MISS MODA
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۷۲ - ۰۹۳۸۱۲۵۰۰۹۹
آدرس: بازار مروارید لاین پرسپولیس غرفه ۱۷۲
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۳
  
نام واحد: آفتاب گردان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۵۰۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۷۵
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۳۲
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۴
  
نام واحد: آلامد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۲۹۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۱۴
آدرس: بازار مرجان غرفه A۱۴
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۵
  
نام واحد: آمیتیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۸۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۰۸۸
آدرس: بازار مرجان غرفه ۷۱
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۶
  
نام واحد: آنجل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۲۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۰۷۶
آدرس: بازار مرجان غرفه A۹
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۷
  
نام واحد: اسپرت کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۴۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۴۸
آدرس: بازار مروارید لاین پرسپولیس غرفه ۱۹۸
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۸
  
نام واحد: اسپریت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۸۵۰
آدرس: بازار زیتون غرفه ۵۵
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۹
  
نام واحد: امیر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۵۷۶ - ۰۹۱۲۱۳۹۷۳۰۵
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۳۰
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۰
  
نام واحد: امیر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۰۱ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۰۲۰
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۸۰
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۱
  
نام واحد: امیر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۹۴ - -
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۹۴
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۲
  
نام واحد: بچه های شادونه
تلفن: ۰۹۱۷۹۸۲۱۹۰۴ - ۰۹۱۷۹۸۲۱۹۰۴
آدرس: بازار زیتون غرفه ۶۸
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۳
  
نام واحد: بی بی خاپ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۲۷ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۵۸
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۴
  
نام واحد: بی بی شاپ
تلفن: ۰۹۳۷۸۰۵۹۴۷۲ - ۰۹۳۷۸۰۵۹۴۷۲
آدرس: بازار مروارید لاین پارس غرفه ۹۹
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۵
  
نام واحد: بی بی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۱۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۷۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه ۲۷
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۶
  
نام واحد: بی بی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۱۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۷۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۸۴
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۷
  
نام واحد: بیبی سیتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۰۷ - ۰۹۱۲۱۲۳۵۶۷۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۲۰۳
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۸
  
نام واحد: تام و جری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۸۴ - ۰۹۱۲۱۷۱۴۰۲۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۹۰
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱۹
  
نام واحد: ثمر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۳۰ - ۰۹۱۲۱۹۰۲۳۰۶
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۲۷
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۲۰
  
نام واحد: جهان کودک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۴۵
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۰
گروه: پوشاك بچه گانه،فروش
۱ ۲ ۳ ۴ > >>
pardis ii H