پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك

بانك اطلاعات مشاغل > پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۷ از مجموع ۱۷

۱
  
نام واحد: حسین زردنورد(لابراتور دندانسازی)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۱۲۰
آدرس: فاز۲ صدف خیابان میرداماد پلاک ۱۵۹
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۲
  
نام واحد: دکتر آریا شجاعی فر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۹۲۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۹۲۳
آدرس: خانه گستر ساختمان آریا طبقه دوم واحد ۸
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۳
  
نام واحد: دکتر آریا شجاعی فر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۹۲۲
آدرس: خانه گستر ساختمان آریا واحد۶
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۴
  
نام واحد: دکتر اقدایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۰۷۱
آدرس: ۵۰ دستگاه
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۵
  
نام واحد: دکتر امیر دهقان نیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۷۱۸
آدرس: فاز۴ صدف خیابان دماوند قطعه ۶۷
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۶
  
نام واحد: دکتر بهرامی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۰۷۱
آدرس: ۵۰ دستگاه
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۷
  
نام واحد: دکتر زرین تاج حیدری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۹۶۳
آدرس: سالار کیش لاین ونوس قطعه ۲۷
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۸
  
نام واحد: دکتر ساغر وجدانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۳۸۰
آدرس: سفین رز۲ فازF قطعه ۱۱۹
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۹
  
نام واحد: دکتر سروش زین ساز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۴۴۰
آدرس: خیابان آذربایجان ساختمان زمرد پلاک ۱۰۵
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۰
  
نام واحد: دکتر سوسن احسان یگانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۲۳۵
آدرس: شهرک صدف فاز۴ خیابان کرمان
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۱
  
نام واحد: دکتر طاهره اصغریان جدی
تلفن: ۰۷۶ ۴۴۴۲۵۸۳۱-۲
آدرس: خیابان سنایی برج مونا جنب بازار بهکیش طبقه دوم واحد هفت
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۲
  
نام واحد: دکتر علی سعادت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۹۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۲۷۳
آدرس: خیابان سنایی جنب بلوار نورطبقه دوم دراگ استور سها
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۳
  
نام واحد: دکتر محبوبه پاک دامن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۲۲۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۲۲۱
آدرس: خانه گستر ورودی یک پلاک ۲۴
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۴
  
نام واحد: دکتر مریم آقایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۵۱
آدرس: فاز F سفین انتهای رز چهارم
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۵
  
نام واحد: دکتر ژولیا باقری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۵۹۹
آدرس: صدف فاز۲ خیابان آذربایجان قطعه ۳۰ واحد۱
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۶
  
نام واحد: دکتر گلعزار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۲۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۱۰۷
آدرس: جنب بازار ونوس سالار کیش پلاک F۲۰
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
۱۷
  
نام واحد: دکترلیلین پارانپان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۲۵۴
آدرس: جنب بازار ونوس سالار کیش پلاک F۲۰
گروه: پزشكي:دندانپزشك،جراح دندانپزشك
pardis ii H