آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس

بانك اطلاعات مشاغل > آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۶ از مجموع ۶

۱
  
نام واحد: تاکسی توسن
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۰۰-۴۰۰-۶۰۰ - ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۶۸
آدرس: خیابان سنایی خیابان مسجد امیر جنب دادگستری
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
۲
  
نام واحد: تاکسی پائیزه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۱۰ - -
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۰۸
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
۳
  
نام واحد: تاکسیرانی پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۸۰۱
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
۴
  
نام واحد: شرکت تاکسیرانی هلال ماه مهر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۴۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۶۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۱۸۵
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
۵
  
نام واحد: شرکت دالاهو کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۶۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۷۷
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
۶
  
نام واحد: کرانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۸۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۲۸۲
آدرس: ساختمان فرهاد طبقه سوم واحد۱۲
گروه: آژانس اتومبيل: تاكسي سرويس
pardis ii H