بانك ها و موسسات مالي و اعتباري

بانك اطلاعات مشاغل > بانك ها و موسسات مالي و اعتباري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۸۲

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ > >>
۱
  
نام واحد: بانک آینده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۱۰ - -
آدرس: روبروی هایپرمارکت ویلاهای مروارید
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۲
  
نام واحد: بانک آینده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۷۶۲ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۵۳
آدرس: مجتمع بانکها طبقه فوقانی بانک گردشگری
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۳
  
نام واحد: بانک اقتصاد نوین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۱۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۵۱۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۷۰،۷۱
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۴
  
نام واحد: بانک انصار (شرکت سرمایه گذاری)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۹۷ - -
آدرس: بلوار ایران شرکت سرمایه گذاری
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۵
  
نام واحد: بانک انصار (شعبه پردیس(
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۵۵ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۱۳
آدرس: بازار پردیس ۱ درب اصلی غرفه ۷۰
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۶
  
نام واحد: بانک انصار شعبه پردیس 1
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۱۳ - ۰۹۱۸۳۳۰۳۲۰۰
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۰
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۷
  
نام واحد: بانک انصار(شعبه مرکزی)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۳۰ - ۰۹۱۸۳۳۰۳۲۰۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۳۱
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۸۲،۸۳
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۸
  
نام واحد: بانک ایران زمین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۱۸ - ۰۹۱۲۷۲۷۵۷۴۷
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۲۸
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۹
  
نام واحد: بانک ایران زمین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۵۱۸ - -
آدرس: مرکز خرید گلستان
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۰
  
نام واحد: بانک ایران زمین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۹۰ - -
آدرس: بازار مرکز تجاری
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۱
  
نام واحد: بانک تجارت باجه بندرگاه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۵۵
آدرس: بندرگاه گمرک
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۲
  
نام واحد: بانک تجارت باجه سازمان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۷۸۸
آدرس: سازمان منطقه آزاد کیش
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۳
  
نام واحد: بانک تجارت باجه سفین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۳۷
آدرس: روبروی بازار عربها
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۴
  
نام واحد: بانک تجارت باجه صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۶۰۴/۵
آدرس: برج صدف
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۵
  
نام واحد: بانک تجارت شعبه مرکز تجاری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۹۷
آدرس: بازار مرکز تجاری
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۶
  
نام واحد: بانک تجارت شعبه مرکزی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۲۲
آدرس: خیابان سنایی
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۷
  
نام واحد: بانک تجارت شعبه ونوس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۵۴
آدرس: بازار ونوس
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۸
  
نام واحد: بانک تجارت شعبه پردیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۴
آدرس: بازار پردیس ۱
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱۹
  
نام واحد: بانک تجارت شعبه پردیس 1
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۴/۸۴ - ۰۹۱۲۴۲۵۰۳۹۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۴
آدرس: بازار پردیس ۱ غرفه ۱
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۲۰
  
نام واحد: بانک تجارتی ایران و اروپا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۹۰/۳
آدرس: جزیره کیش خیابان سنایی
گروه: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ > >>
pardis ii H