آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات

بانك اطلاعات مشاغل > آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۱۱۸

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ > >>
۱
  
نام واحد: LG
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۰۴۶ - -
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۹۵
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۲
  
نام واحد: آرایشی پدیده
تلفن: ۰۹۱۵۵۱۲۶۸۵۵ - ۰۹۱۵۵۱۲۶۸۵۵
آدرس: جاده جهان مرکز خرید پدیده غرفه ۱
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۳
  
نام واحد: آرزو
تلفن: ۰۹۳۷۳۵۸۱۹۶۴ - ۰۹۳۷۳۵۸۱۹۶۴
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱۷
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۴
  
نام واحد: آسترا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۰۱ - ۰۹۳۶۳۳۶۳۵۰۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۰۰
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۵
  
نام واحد: اتود
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۷۹ - ۰۷۶۴۹۳۱۸۸۱۴
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۹۲
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۶
  
نام واحد: ادکلن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۹۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۸
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۷
  
نام واحد: ارمغان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۰۴۸ - ۰۹۳۹۱۰۷۹۲۸۴
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۱
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۸
  
نام واحد: اسپانتا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۱۲ - ۰۹۳۷۵۲۷۴۱۰۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه ۱/۲،۱/۳
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۹
  
نام واحد: اشتابکار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۴۶
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۷
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۰
  
نام واحد: اطلس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۹۳ - ۰۹۳۹۷۶۹۹۲۷۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۵۷۰
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۱
  
نام واحد: اطلس کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۰۲
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۵۹
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۲
  
نام واحد: اطلس کیش 2
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۰۲
آدرس: بازار عربها غرفه ۶۴
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۳
  
نام واحد: الیزه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۶۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۳۲۸
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۶۱
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۴
  
نام واحد: اورجینال
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۹۱۵ - ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۴۴
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۵
  
نام واحد: اوستا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۶۷ - ۰۹۱۷۳۶۲۳۲۷۳
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۵
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۶
  
نام واحد: ایلیا
تلفن: ۰۹۱۲۶۸۷۱۰۴۵ - ۰۹۱۲۶۸۷۱۰۴۵
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۲۹
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۷
  
نام واحد: ایوروشه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۳۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۴۲
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۵۲
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۸
  
نام واحد: باباریا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۷ - ۰۹۳۵۷۴۰۱۲۲۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۷
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱۹
  
نام واحد: بانوی شرقی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۷۵ - ۰۹۳۸۵۴۳۹۳۶۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۲۸
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۲۰
  
نام واحد: بایون سا
تلفن: ۰۹۳۵۴۹۷۳۷۰۷ - ۰۹۳۵۴۹۷۳۷۰۷
آدرس: بازار مرجان جنب دلونگی
گروه: آرايشي و بهداشتي: لوازم و محصولات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ > >>
pardis ii H