بازار و فروشگاه هاي بزرگ

بانك اطلاعات مشاغل > بازار و فروشگاه هاي بزرگ

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۴ از مجموع ۱۴

۱
  
نام واحد: اطلاعات بازار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۶۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۲۲۷
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۲
  
نام واحد: بازار زیتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۶۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۸۲
آدرس: بازار زیتون
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۳
  
نام واحد: بازار عربها
تلفن: ۰۹۱۷۹۶۲۷۴۷۹ - ۰۹۱۷۹۶۲۷۴۷۹
آدرس: بازار عربها
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۴
  
نام واحد: بازار مریم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۵۳ - -
آدرس: میدان سنایی بازار مریم
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۵
  
نام واحد: بازار پارس خلج
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۲۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۳۷
آدرس: سفین بازار پارس خلیج
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۶
  
نام واحد: بازار پانیذ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۲۲
آدرس: خیابان فردوسی بازار پانیذ
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۷
  
نام واحد: دفتر بازار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۲۸ - -
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۱۳
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۸
  
نام واحد: دفتر بازار بساک
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۲۳ - ۰۹۱۳۴۴۸۱۲۸۶
آدرس: مجتمع بساک غرفه ۳۲
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۹
  
نام واحد: دفتر مرکز خرید فاز 4 صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۶۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۹۷
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ طبقه اول غرفه ۶۵
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۱۰
  
نام واحد: مجتمع پادنا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۱۲
آدرس: بلوار ایران مجتمع پادنا
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۱۱
  
نام واحد: مجتمع پادنا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۳۱۳
آدرس: بلوار ایران مجتمع پادنا
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۱۲
  
نام واحد: مرکز خرید پدیده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۷۱۰۹۶ - ۰۹۱۵۱۰۰۳۳۴۳
آدرس: جاده جهان مرکز خرید پدیده شاندیز
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۱۳
  email
نام واحد: هایپر مارکت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۴۱۴/۳۹ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۴۸۸
آدرس: هایپر مارکت
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
۱۴
  
نام واحد: پاساژ تولید ارم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۸۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۲۷
آدرس: درخت سبز پاساژ تولید ارم واحد ۱۳۱
گروه: بازار و فروشگاه هاي بزرگ
pardis ii H