الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي

بانك اطلاعات مشاغل > الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۵ از مجموع ۵

۱
  
نام واحد: الکترونیک رضا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۷۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۱۴۵
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۷۰
گروه: الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي
۲
  
نام واحد: خدمات فنی اطمینان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۲۷
آدرس: فاز خدماتی سفین غرفه ۱۰۵
گروه: الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي
۳
  
نام واحد: خدمات فنی میلاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۹۶
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۵
گروه: الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي
۴
  
نام واحد: سیم پیچی الکترو موتور حمید
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۴۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۴۲
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی رستوران اکسین
گروه: الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي
۵
  
نام واحد: سیم پیچی برودتی داوود
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۴۳۰ - ‏۰۹۱۲۶۱۶۷۹۴۰‏
آدرس: سه راه خانشیر – خیابان میلاد – غرفه ۹۵-۹۶‏
گروه: الكترونيك-برق سيم پيچي لوازم برقي
pardis ii H