الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي

بانك اطلاعات مشاغل > الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۰ از مجموع ۱۰

۱
  
نام واحد: الکترو مهدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۰۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۷۴۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۰۵۳
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۸
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۲
  
نام واحد: الکتریکی میرهادی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۴۲ - ۰۹۱۳۱۸۵۰۷۳۵
آدرس: فاز خدماتی سفین غرفه ۱۱۴
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۳
  
نام واحد: الکتریکی نوبنیاد کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۹۱ - ۰۹۱۲۳۳۶۷۵۶۲
آدرس: بازارچه نوبنیاد غرفه ۸
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۴
  
نام واحد: خدمات الکترونیک جمال زاده
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۰۹۵۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۹۵۱
آدرس: درخت سبز خیابان دوم پاساژ تولید ارم غرفه ۶۵ طبقه دوم
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۵
  
نام واحد: شرکت صاحیان الکترونیک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۴۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۳۰۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۱۲
آدرس: فاز صنعتی ۵ واحد ۵
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۶
www  
نام واحد: شرکت فنی مهندسی ارتعاش آذرخش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۰۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۰۱۷
آدرس: مجتمع خدماتی گلدیس طبقه همکف واحد ۶
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۷
  
نام واحد: شرکت نیرورسان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۱۵۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۶۱
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی سحر ۲
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۸
  
نام واحد: نوین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۵۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۷۳۴
آدرس: بازار هرمز غرفه N۵۱
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۹
  
نام واحد: َشرکت آند کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۷۰ - ۰۹۱۲۳۱۳۹۰۸۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۷۱
آدرس: بازار هرمز غرفه N۵۲
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
۱۰
  
نام واحد: پرتو آذین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۸۳۵
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴۷
گروه: الكترو نيك-برق: تجهيزات و لوازم الكتريكي
pardis ii H