اسباب بازي: فروش

بانك اطلاعات مشاغل > اسباب بازي: فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۱

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: اطلس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۳۸ - ۰۹۳۵۶۲۷۷۰۶۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۵
گروه: اسباب بازي: فروش
۲
  
نام واحد: تری تی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۲۹ - ۰۹۱۲۳۲۵۵۷۸۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۴۷
گروه: اسباب بازي: فروش
۳
  
نام واحد: تیام پارس کیش
تلفن: ۰۹۳۶۷۸۹۷۵۵ - ۰۹۳۶۷۸۹۷۵۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۹۵
گروه: اسباب بازي: فروش
۴
  
نام واحد: جزیره اسباب بازی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۹۲ - ۰۹۱۲۳۸۵۴۰۸۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۹
گروه: اسباب بازي: فروش
۵
  
نام واحد: دریای نورکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۸۰ - -
آدرس: بازار مروارید لاین پارس غرفه ۸۰
گروه: اسباب بازي: فروش
۶
  
نام واحد: دنیای اسباب بازی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۸۴ - ۰۹۱۲۲۹۰۳۲۶۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۲۳
گروه: اسباب بازي: فروش
۷
  
نام واحد: دنیای اسباب بازی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۸۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۳۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۴۲
گروه: اسباب بازي: فروش
۸
  
نام واحد: دنیای اسباب بازی
تلفن: ۰۹۱۱۱۴۴۴۶۵۴ - ۰۹۱۱۱۴۴۴۶۵۴
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۳۹
گروه: اسباب بازي: فروش
۹
  
نام واحد: زاگروتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۶۹ - ۰۹۱۲۵۰۷۳۷۸۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۷ الی ۲۰
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۰
  
نام واحد: ستاره آبی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۹۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۷۹۰
آدرس: بازار مرجان غرفه C۱
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۱
  
نام واحد: سیسمونی ریحانه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۳۸۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۷۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱۶
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۲
  
نام واحد: فتاح
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۰۸ - ۰۹۱۲۱۱۴۱۴۳۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۷۶
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۳
  
نام واحد: لاریناز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۹۰ - ۰۹۱۷۱۸۱۱۲۹۰
آدرس: بازار زیتون غرفه ۵۱
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۴
  
نام واحد: ماداگاسکار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۴۱ - ۰۹۱۷۷۶۲۸۱۴۱
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۶۹
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۵
  
نام واحد: میلاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۲۶ - ۰۹۳۵۶۸۷۱۱۸۱
آدرس: بازار مریم غرفه ۲۶
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۶
  
نام واحد: نی نی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۹۱۲ - ۰۹۱۳۱۱۳۷۹۵۸
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۷۷
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۷
  
نام واحد: نی نی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۹۱۱ - ۰۹۱۳۱۱۳۷۹۵۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۹۱۲
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۶
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۸
  
نام واحد: نی نی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۱۴ - ۰۹۱۳۳۱۷۸۳۴۶
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۰
گروه: اسباب بازي: فروش
۱۹
  
نام واحد: نیولایف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۴۱
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۶۳
گروه: اسباب بازي: فروش
۲۰
  
نام واحد: پاندا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۱۹ - ۰۹۱۲۴۱۵۹۰۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۹۸
گروه: اسباب بازي: فروش
۱ ۲ > >>
pardis ii H