اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۱ از مجموع ۱۱

۱
  
نام واحد: ایلخانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۴۵۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۵
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۲
  
نام واحد: تکنو سرویس مهدی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۹۱۸ - ۰۹۱۲۷۶۹۴۹۱۸ - ۰۰۹۷۱۵۰۹۵۹۷۵۸۰
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۳
  
نام واحد: دقوقی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۲۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۰
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۴
  
نام واحد: سورنا یدک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۵۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۴۰
آدرس: درخت سبز صنعت دوم روبروی پاساز ارم قطعه ۱
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۵
  
نام واحد: شاهوردی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۸۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۵۷
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۶ ،۲۳۷
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۶
  
نام واحد: شمس الله یدک
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۱۵۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۰۱
آدرس: بازار هرمز - فاز خدماتی - غرفه ۲۵۶
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۷
  
نام واحد: لوازم یدکی دادگر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۴۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۷۶۰
آدرس: بلوار ایران جنب پمپ بنزین
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۸
  
نام واحد: هرمز یدک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۰۹ - ۰۹۱۳۹۳۸۱۹۵۰
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۰۲
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۹
  
نام واحد: کیش یدک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۵۰
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۳
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۱۰
  
نام واحد: یدک کار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۴۵۷/۸
آدرس: سفین فاز خدماتی قطعه۷۷
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
۱۱
  
نام واحد: یدکی سفین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۱۹۳ - ۰۹۳۸۲۵۸۰۸۹۲
آدرس: خیابان میلاد روبروی بن بست طلوع دوم
گروه: اتومبيل: لوازم وقطعات يدكي
pardis ii H