اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۵۲

۱ ۲ ۳ > >>
۱
  
نام واحد: آتور مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۵۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۲۶
آدرس: بلوار ایران خیابان کوشا
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۲
  
نام واحد: آتور کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۲۹
آدرس: خیابان کوشا جنب نمایشگاه اتو بهاران
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۳
  
نام واحد: آرمان توریست
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۴۷۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۳۴۰
آدرس: بلوار ایران روبروی اداره آب و برق مجتمع پیروزان
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۴
  
نام واحد: آریا توسن
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۰۰
آدرس: بازار بهکیش طبقه همکف واحد ۱۲
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۵
  
نام واحد: آپادانا گشت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۵۷۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۱۳۲
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۵۸
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۶
  
نام واحد: الگانس کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۳۰۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۳۰۳
آدرس: میدان سیری پشت هتل تعطیلات ساختمان TS۵۱
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۷
  
نام واحد: ایساکو کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۶۶
آدرس: بلوار ایران ساختمان ایساکو واحد۳
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۸
  
نام واحد: توسن کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۰۰
آدرس: بازار بهکیش غرفه ۱۲
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۹
  
نام واحد: تکران کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۳۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۳۸
آدرس: بازار هرمز طبقه اول غرفه s۱۲۱
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۰
  
نام واحد: تیزران کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۰۸
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۳۰۳
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۱
  
نام واحد: تیس کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۵۱۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۱۵۶
آدرس: هتل سارا طبقه زیر همکف
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۲
  
نام واحد: جام جم
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۴۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۴۵۴
آدرس: بازار ونوس غرفه ۱۱۸
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۳
  
نام واحد: درسای کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۴۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۴۰
آدرس: خیابان کوشا جنب املاک مرکزی قطعه F۹۶
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۴
  
نام واحد: رادین مهر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۹۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۹۸
آدرس: مجتمع خدماتی پادنا
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۵
  
نام واحد: رنت الماس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۸۳۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۰۵
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۶۸
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۶
  
نام واحد: رنت کار دیلمان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۰۹۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۷۸۶
آدرس: مجتمع خدماتی گلدیس غرفه ۲
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۷
  
نام واحد: رنت کار هتل صدف
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۲۹۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۲۹۵
آدرس: میدان امیرکبیر هتل صدف
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۸
  
نام واحد: رنت کار کسری پرشین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۰۰
آدرس: فاز خدماتی خانه گستر پلاک TS۴۷ طبقه دوم
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱۹
  
نام واحد: رویال طلایی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۰۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۰۱
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول واحد ۱۸
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۲۰
  
نام واحد: ساحل گشت
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۳۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۳۹۰
آدرس: روبروی بازار مروارید
گروه: اتومبيل: كرايه اتومبيل بدون راننده
۱ ۲ ۳ > >>
pardis ii H