اتومبيل: كارواش

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: كارواش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۳ از مجموع ۱۳

۱
  
نام واحد: اتو احسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۶۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۴۵
آدرس: درخت سبز صنعت دوم واحد ۵۱
گروه: اتومبيل: كارواش
۲
  
نام واحد: اتو سرویس میامی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۱۳۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۳۵۲
آدرس: درخت سبز نبش خیابان اول قطعه ۲۵
گروه: اتومبيل: كارواش
۳
  
نام واحد: ایران نانو واش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۰۲ - ۰۹۱۷۵۲۲۱۹۹۴
آدرس: روبروی گلدیس شهرک صنعتی شماره ۲
گروه: اتومبيل: كارواش
۴
  
نام واحد: تاپ سرویس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۲۳
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه A۱
گروه: اتومبيل: كارواش
۵
  
نام واحد: تعمیرگاه اتو احسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۶۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۴۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ قطعه ۵۱
گروه: اتومبيل: كارواش
۶
  
نام واحد: تعمیرگاه مدرن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۱۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۴
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۱۰
گروه: اتومبيل: كارواش
۷
  
نام واحد: تعمیرگاه مرکزی اتومبیل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۵۱ - ۰۹۳۹۱۸۶۱۳۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۸۲
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۹
گروه: اتومبيل: كارواش
۸
  
نام واحد: تعمیرگاه هراز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۰۲۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۳ روبروی باربری میرحسینی
گروه: اتومبيل: كارواش
۹
  
نام واحد: تعمیرگاه کیا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۲
گروه: اتومبيل: كارواش
۱۰
  
نام واحد: شرکت پارک فراز اندیشان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۳۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۶۹
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۱۷
گروه: اتومبيل: كارواش
۱۱
  
نام واحد: کارواش اتو پارس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۳۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ روبروی نمایندگی هیوندای
گروه: اتومبيل: كارواش
۱۲
  
نام واحد: کارواش ازناوه زاده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۸۶۰/۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۶۰
آدرس: نرسیده به میدان فارور ابتدای خیابان درخت سبز
گروه: اتومبيل: كارواش
۱۳
  
نام واحد: کارواش تک
تلفن: ۰۹۳۷۵۲۳۳۲۲۸ - ۰۹۳۷۵۲۳۳۲۲۸
آدرس: بلوار ایران جنب پمپ بنزین
گروه: اتومبيل: كارواش
pardis ii H