اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۰ از مجموع ۱۰

۱
  
نام واحد: آپاراتی و تعویض روغن سعید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۴۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۲۷۰
آدرس: سفین قدیم خیابان آفتاب جنب تجارتخانه جنوب
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۲
  
نام واحد: اتو سرویس سفین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۱
آدرس: فاز خدماتی سفین نبش سه راه خانشیراول خیابان میلاد
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۳
  
نام واحد: تاپ سرویس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۲۳
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه A۱
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۴
  
نام واحد: تعمیرگاه مدرن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۹۴
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۱۰
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۵
  
نام واحد: تعمیرگاه مرکزی اتومبیل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۵۱ - ۰۹۳۹۱۸۶۱۳۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۸۲
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۹
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۶
  
نام واحد: تعمیرگاه کیا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۲
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۷
  
نام واحد: تعویض روغن و آپاراتی اتو پارس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۳۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ تعمیرگاه اتو پارس
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۸
  
نام واحد: تعویض روغنی کیش تاز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۳۸۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۹۸
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۴۱
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۹
  
نام واحد: حیدر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۳۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۲۵
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۵۹
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
۱۰
  
نام واحد: خدمات زمانی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۹۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۹۲
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۶
گروه: اتومبيل: تعويض روغني اپاراتي وبالانس چرخ وميزان فرمان
pardis ii H