اتومبيل: تعمير گاه

بانك اطلاعات مشاغل > اتومبيل: تعمير گاه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۳

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آریا شاهین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۰
آدرس: سفین قدیم جنب تجارتخانه جنوب
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۲
  
نام واحد: اتو سرویس میامی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۱۳۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۳۵۲
آدرس: درخت سبز نبش خیابان اول قطعه ۲۵
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۳
  
نام واحد: اتو پارس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۳۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۲
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۴
  
نام واحد: اتو چکاپ مجید
تلفن: ۰۹۳۵۵۱۰۲۶۳۱ - ۰۹۳۵۵۱۰۲۶۳۱
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۵۸
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۵
  
نام واحد: اگزوزسازی اشکان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۷۳۰
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۵۱
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۶
  
نام واحد: ایرتویا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۷۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۳۷
آدرس: بلوار ایران خیابان آتش نشانی
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۷
  
نام واحد: باطری سازی و لوازم یدکی داوود
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۰۲۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۵
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۸
  
نام واحد: تعمیرگاه 110
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۵۴۴۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۲۵۷
آدرس: بلوار ایران جنب پمپ بنزین
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۹
  
نام واحد: تعمیرگاه اتو احسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۶۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۴۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ پلاک ۵۱
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۰
  
نام واحد: تعمیرگاه ازناوه زاده
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۲۸۶۰/۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۶۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۸۸
آدرس: نرسیده به میدان فارور ابتدای خیابان درخت سبز
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۱
  
نام واحد: تعمیرگاه سفین (محمدرضا)
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۲۲
آدرس: فاز خدماتی سفین خیابان خانشیر
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۲
  
نام واحد: تعمیرگاه مجاز مرکزی کیش
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۳۸۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۵۶
آدرس: بلوار ایران - پشت بازار پادنا
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۳
  
نام واحد: تعمیرگاه مرکزی اتومبیل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۵۱ - ۰۹۳۹۱۸۶۱۳۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۸۲
آدرس: بلوار ایران فاز ۲ صنعتی قطعه B۹
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۴
  
نام واحد: تعمیرگاه هراز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۰۲۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۳ روبروی باربری میر حسینی
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۵
  
نام واحد: تعمیرگاه کیا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۰۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۲
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۶
  
نام واحد: تعمیرگاه گلستان
تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۳۵ - ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۳۵
آدرس: درخت سبز صنعت۳
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۷
  
نام واحد: تعویض روغن سفین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۰۸
آدرس: سفین قدیم خیابان آفتاب
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۸
  
نام واحد: جلوبندسازی محمد و حسین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۹۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۹۷
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۶۲
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱۹
  
نام واحد: خدمات اتومبیل عدالت
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۱۴
آدرس: درخت سبز صنعت دوم روبروی پاساژ ارم
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۲۰
  
نام واحد: خدمات اتومبیل هادی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۱۱
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۴۶
گروه: اتومبيل: تعمير گاه
۱ ۲ > >>
pardis ii H