آرايش: آرايشگاه مردانه

بانك اطلاعات مشاغل > آرايش: آرايشگاه مردانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۱

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آرایشگاه سعید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۴۵۰ - ۰۹۳۶۵۹۳۳۵۴۵
آدرس: شهرک صدف ۲۰۰ واحدی مرکز خرید بوستان غرفه ۱۷
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۲
  
نام واحد: برکه
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۶۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۶۷
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک تجارت
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۳
  
نام واحد: رستمی
تلفن: ۰۹۱۷۶۲۵۵۷۹۲ - ۰۹۱۷۶۲۵۵۷۹۲
آدرس: کمپ سحر
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۴
  
نام واحد: شهرزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۶۷۲ - ۰۹۱۲۲۰۳۶۵۷۹
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۱۶
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۵
  
نام واحد: طلوع
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۷۸۹ - ۰۹۱۲۴۰۱۱۴۹۲
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۳۸
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۶
  
نام واحد: علی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۷۵۹ - ۰۹۳۵۶۶۷۶۵۳۰
آدرس: بلوار نیایش نبش کوچه کرانه
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۷
  
نام واحد: محمد
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۶۱ - ۰۹۱۱۸۲۹۰۳۷۲
آدرس: بازارچه حافظ غرفه ۷
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۸
  
نام واحد: پرشیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۴۴۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۰۹
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۲
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۹
  
نام واحد: پیرایش ابراهیم
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۶۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۶۷
آدرس: فاز خدماتی سفین
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۰
  
نام واحد: پیرایش اسپانتا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۴۱۳۳ - ۰۹۳۷۸۳۴۱۲۱۰
آدرس: مجتمع بساک طبقه دوم غرفه ۳۵
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۱
  
نام واحد: پیرایش حمید
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۵۴
آدرس: روبروی آشپزخانه پردیس مجتمع خدماتی خانه گستر
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۲
  
نام واحد: پیرایش رضا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۶۲ - ۰۹۳۷۶۳۶۱۲۳۱
آدرس: روبروی بازار پانیذ بازارچه حافظ واحد ۱
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۳
  
نام واحد: پیرایش شقایق
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۴۶
آدرس: فازC سفین بازارچه مهستان غرفه ۵
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۴
  
نام واحد: پیرایش شمال
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۱۱ - ۰۹۱۲۶۵۸۱۰۰۸
آدرس: سفین جدید پشت مسجد نور
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۵
  
نام واحد: پیرایش صفا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۱۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۳۶
آدرس: فاز خدماتی F
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۶
  
نام واحد: پیرایش محمد
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۶۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۶۱
آدرس: بازارچه حافظ مجتمع کسری غرفه ۷
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۷
  
نام واحد: پیرایش گلدیس
تلفن: ۰۹۳۸۷۸۲۴۰۵۰ - ۰۹۳۸۷۸۲۴۰۵۰
آدرس: مجتمع خدماتی گلدیس غرفه ۱۳
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۸
  
نام واحد: پیرایش گلها
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۲۲ - ۰۹۳۷۹۳۷۹۷۴۰
آدرس: سفین جدید جنب مسجد نور
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱۹
  
نام واحد: پیرایش یک
تلفن: ۰۹۱۱۷۰۸۳۸۸۰ - ۰۹۳۶۹۵۰۱۹۶۲
آدرس: فاز خدماتی سفین جنب رستوران اکسین
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۲۰
  
نام واحد: چهره پرداز
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۸۲۰۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۸۲۰۱
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۵۳
گروه: آرايش: آرايشگاه مردانه
۱ ۲ > >>
pardis ii H