اتوميل: باطري توليد وبرقكاري

بانك اطلاعات مشاغل > اتوميل: باطري توليد وبرقكاري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۵ از مجموع ۵

۱
  
نام واحد: استار یدک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۱
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۳
گروه: اتوميل: باطري توليد وبرقكاري
۲
  
نام واحد: باطری سازی داوود
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۱۷۱۸-۰۹۳۴۷۶۹۵۰۲۴
گروه: اتوميل: باطري توليد وبرقكاري
۳
  
نام واحد: تعمیرگاه سفین
تلفن: ۰۹۱۹۷۶۹۷۷۶۵ - ۰۹۱۹۷۶۹۷۷۶۵
آدرس: فاز خدماتی سفین خیابان خانشیر
گروه: اتوميل: باطري توليد وبرقكاري
۴
  
نام واحد: تعمیرگاه شمس الله
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۶۱۲
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۵۶
گروه: اتوميل: باطري توليد وبرقكاري
۵
  
نام واحد: خدمات فنی رضا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۰۸۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۰۸۷
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۸
گروه: اتوميل: باطري توليد وبرقكاري
pardis ii H