هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها

بانك اطلاعات مشاغل > هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۰ از مجموع ۱۰

۱
www  
نام واحد: ایستگاه هواپیمایی فراز قشم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۵۵۱
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش ترمینال ۵
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۲
  
نام واحد: حراست گمرک فرودگاه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۳۳۲
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۳
  
نام واحد: دفتر حراست و جامه دان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۵۲۳ - ۰۹۳۶۹۱۰۰۴۱۷
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۴
  
نام واحد: دفتر حراست کیش ایر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۶۹۴ - ۰۹۱۴۱۱۶۸۹۳۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۶۹۴
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۵
  
نام واحد: دفتر فروش بار ایران ایر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۶۸۰ - ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۲۷۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۶۸۲
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۶
  
نام واحد: دفتر همراه کوشا کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۹۴۱ - ۰۹۱۲۴۰۱۷۴۳۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۲۳۷
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۷
  
نام واحد: شرکت هواپیمایی ماهان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۴۱۳/۱۴
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۸
  
نام واحد: شرکت هواپیمایی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۷۲۹/۳۰
آدرس: میدان سنایی ساختمان مرکزی کیش ایر طبقه سوم
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۹
  
نام واحد: هواپیمایی زاگرس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۱۶۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۳۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۱۶۰
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
۱۰
  
نام واحد: واحد امانات بارهای مسافرین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۲۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۲۸
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: هواپيما: هواپيمايي،ادارات و سازمان ها
pardis ii H