هتل يا مهمان پذير

بانك اطلاعات مشاغل > هتل يا مهمان پذير

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۴۹

۱ ۲ ۳ > >>
۱
  
نام واحد: آبادگران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۴۶/۴۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۷۵۹
آدرس: خیابان فردوسی خیابان پروین اعتصامی
گروه: هتل يا مهمان پذير
۲
  
نام واحد: آرا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۷۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۰۰
آدرس: میدان پردیس روبروی هتل سارا
گروه: هتل يا مهمان پذير
۳
  
نام واحد: آرامش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۲۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۲۳
آدرس: میدان امیرکبیر پشت سازمان بورس
گروه: هتل يا مهمان پذير
۴
  
نام واحد: آرامیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۸۳۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۸۴۲
آدرس: میدان پردیس خیابان رودکی
گروه: هتل يا مهمان پذير
۵
  
نام واحد: آریان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۹۵۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۹۰۱
آدرس: بلوار خلیج فارس پشت هتل مریم
گروه: هتل يا مهمان پذير
۶
  
نام واحد: آسیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۰۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۰۱
آدرس: میرمهنا بلوار خاتم الانبیاء
گروه: هتل يا مهمان پذير
۷
  
نام واحد: آفتاب شرق
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۱۰۰/۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۱۰۵
آدرس: میرمهنا میدان سعدی
گروه: هتل يا مهمان پذير
۸
  
نام واحد: آنا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۲۰/۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۷۰
آدرس: میدان امیرکبیر
گروه: هتل يا مهمان پذير
۹
  
نام واحد: ارم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۲۹۰/۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۳۴۴
آدرس: روبروی پردیس۲
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۰
  
نام واحد: اسپادانا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۶۳۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۷۲۸
آدرس: بلوار ایران خیابان جامی جنب صداوسیما
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۱
  
نام واحد: تاپ رز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۴۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۱۷
آدرس: خیابان ابن سینا روبروی بازار پردیس۱
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۲
  
نام واحد: تعطیلات
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۰۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۹۹۶
آدرس: میدان سیری
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۳
  
نام واحد: تماشا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۷۱۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۷۱۰
آدرس: بلوار ساحل ابتدای خیابان رودکی
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۴
  
نام واحد: جام جم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۸۰۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۸۸۷
آدرس: میدان امیرکبیر پشت دانشگاه صنعتی شریف
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۵
  
نام واحد: خاتم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۵۲۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۹
آدرس: میرمهنا بلوارخاتم الانبیاء خیابان اقبال
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۶
  
نام واحد: داریوش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۹۰۰/۵
آدرس: میدان داریوش
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۷
  
نام واحد: دریا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۱۱/۱۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۱۵
آدرس: میدان امیرکبیر بلوار خلیج فارس
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۸
  
نام واحد: دیدار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۰۴۸/۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۷۷۱
آدرس: میرمهنا بلوار خاتم الانبیاء
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱۹
  
نام واحد: دیدنیها
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۰۱۱/۲۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۰۲۱
آدرس: جنب بازار مرجان
گروه: هتل يا مهمان پذير
۲۰
  
نام واحد: رزرواسیون مرکزی هتل ارم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۳۴۲ - ۰۹۳۶۱۳۰۱۲۸۰
آدرس: هتل ارم بازارچه ارم
گروه: هتل يا مهمان پذير
۱ ۲ ۳ > >>
pardis ii H