ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي

بانك اطلاعات مشاغل > ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۲

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آکوآکلوپ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۴۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۳۳
آدرس: پشت ساختمان تالار شهر
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۲
  
نام واحد: آکواریوس
تلفن: ۰۹۱۲۷۰۷۱۶۰۴ - ۰۹۳۷۷۶۴۹۹۷۷
آدرس: انتهای خیابان هرمز پشت برج های ساحلی پرشین
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۳
  
نام واحد: اسکوبا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۵۲ - ۰۹۱۲۲۷۸۴۵۲۵
آدرس: پارک ساحلی مرجان پشت مجتمع دیدنیها
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۴
  
نام واحد: اسکوتر غواصی
تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۱۸۳۱ - ۰۹۱۲۲۱۶۱۸۳۱
آدرس: پشت هتل شایان ساختمان مدرسه غواصی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۵
  
نام واحد: باراکودا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۳۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۹۶
آدرس: پارک ساحلی مرجان
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۶
  
نام واحد: داریوش
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۳۵۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۴۰۲
آدرس: انتهای خیابان هرمز پشت برجهای ساحلی پرشین
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۷
  
نام واحد: دایورزدان ایران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۲۷۴ - ۰۹۱۲۱۷۲۵۳۷۶
آدرس: ساحل هتل داریوش پشت ساختمان امور زنان
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۸
  
نام واحد: دلفین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۳۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۳۵۶
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۹
  
نام واحد: ساحل شایان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۱۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۱۷
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۰
  
نام واحد: سی مستر
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۱۲۳۵ - ۰۹۳۹۵۸۷۴۶۹۹
آدرس: جاده جهان
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۱
  
نام واحد: سی من
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۹۳۹۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۱۰۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۹۲۹۹
آدرس: دامون ساحلی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۲
  
نام واحد: شاهد
تلفن: ۰۹۱۷۵۴۶۴۳۸۱ - ۰۹۱۷۱۹۸۹۴۶۰
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۳
  
نام واحد: مارینا
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۷۲
آدرس: پارک ساحلی مرجان پشت مجتمع دیدنیها
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۴
  
نام واحد: مجتمع دنیای زیر آب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۶۷۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۸۳۸
آدرس: پارک ساحلی سیمرغ پشت هتل کوثر
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۵
  
نام واحد: مرجان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۹۵۴
آدرس: پارک ساحلی مرجان
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۶
  
نام واحد: مرکز غواصی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۹۶
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۷
  
نام واحد: ناتیلوس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۹۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۶۰
آدرس: پشت مجموعه مارینا پارک هتل حوضچه تابان
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۸
  
نام واحد: نگین خلیج فارس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۴۲۱
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱۹
  
نام واحد: پدیده
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۷۰۱۴ - ۰۹۱۶۳۳۲۶۸۷۸
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۲۰
  
نام واحد: پردیس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۹۱
آدرس: مجتمع جدید تفریحات دریایی
گروه: ورزشي:كلوپ ورزشي و دريايي
۱ ۲ > >>
pardis ii H