ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش

بانك اطلاعات مشاغل > ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۳۰

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آدیداس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۱۲ - ۰۹۱۲۲۳۰۸۰۵۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه ۲۳،۲۴
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۲
  
نام واحد: آدیداس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۳۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۲۱
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۳
  
نام واحد: آدیداس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۰ - ۰۹۱۲۲۵۸۴۳۵۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۲۲
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۴
  
نام واحد: اسپرت شانل
تلفن: ۰۹۳۷۰۳۳۶۵۰۱ - ۰۹۳۷۰۳۳۶۵۰۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۲۳
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۵
  
نام واحد: اسپرت کالکشن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۲۵ - ۰۹۱۲۱۷۷۲۹۲۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۷۷/۷۹
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۶
  
نام واحد: اسکار
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۸۶
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۸۷
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۷
  
نام واحد: اشکان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۸۳۱ - ۰۹۱۲۱۰۷۳۲۵۶
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۴
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۸
  
نام واحد: امیرکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۰۵۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۹۵۹
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۴۸
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۹
www  
نام واحد: امیرکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۵۸ - -
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۵۳،۱۵۶
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۰
  
نام واحد: ایکات کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۷۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۱۶۸
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۱۸،۱۹
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۱
  
نام واحد: ریباک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۰۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه دوم غرفه ۱۳،۱۴
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۲
  
نام واحد: ریبوک(نمایندگی)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۷۴ - ۰۹۱۲۲۳۰۸۰۵۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۴۱
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۳
  
نام واحد: ساناز کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۵۱۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۴۰
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۴
  
نام واحد: سهرابی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۸۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۹۴
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۰۴
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۵
  
نام واحد: سهرابی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۱۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۹۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۲۵
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۶
  
نام واحد: شرکت المپیک کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۲
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۶۲
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۷
  
نام واحد: شرکت المپیک کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۴۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۶۶ الی ۷۱
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۸
  
نام واحد: شرکت تنتوری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۳۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۸۸
آدرس: بلوار رازی روبروی بازار پردیس ساختمان ایران زمین قطعه ۱
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱۹
  
نام واحد: شهر ورزش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۱۴ - ۰۹۱۷۳۸۲۲۵۰۰
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۶۶
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۲۰
  
نام واحد: شهر ورزش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۲۶ - ۰۹۱۷۳۸۲۲۵۰۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۳
گروه: ورزش: پوشاك و لوازم ورزشي ، فروش
۱ ۲ > >>
pardis ii H