ورزش:اماكن ورزشي

بانك اطلاعات مشاغل > ورزش:اماكن ورزشي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۲

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: استادیوم فوتبال
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۶۵۲
آدرس: میدان الپیک مجموعه المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۲
  
نام واحد: استادیوم میرمهنا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۴۰
آدرس: قسمت غرب جزیره پشت ایستگاه رادار تلویزیون
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۳
  
نام واحد: استخر المپیک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۳۵
آدرس: میدان المپیک مجموعه المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۴
  
نام واحد: استخر کرانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۲۷
آدرس: پشت اداره آب و برق کیش
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۵
  
نام واحد: امور دریایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۴۸۷
آدرس: انتهای خیابان اسکله تفریحی جدید
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۶
  
نام واحد: زمین های تنیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۶۱۳
آدرس: مجموعه المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۷
  
نام واحد: زمین های چمن مصنوعی فوتسال
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۵۰
آدرس: قسمت غرب جزیره پشت ایستگاه رادار تلویزیون
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۸
  
نام واحد: زمینهای تیروکمان
تلفن: ۰۹۳۵۷۷۶۳۳۹۱ - ۰۹۳۵۷۷۶۳۳۹۱
آدرس: مجموعه المپیک انتهای مجموعه المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۹
  
نام واحد: سالن اسکواچ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۴۲۳
آدرس: میدان المپیک جنب سالن چند منظوره
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۰
  
نام واحد: سالن الغدیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۶۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۶۶
آدرس: مجموعه المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۱
  
نام واحد: سالن تنیس روی میز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۱۰
آدرس: میدان المپیک جنب دفتر معاونی
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۲
  
نام واحد: سالن خلیج فارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۴۶
آدرس: مجموعه المپیک جنب سالن الغدیر
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۳
  
نام واحد: سالن چندمنظوره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۵۰۵
آدرس: میدان المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۴
  
نام واحد: سالن کوثر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۲۴۶
آدرس: جنب سالن خلیج فارس المپیک
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۵
  
نام واحد: مجتمع تفریحات ورزشهای دریایی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۹۶۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۹۶۳
آدرس: پشت مسجدحضرت امیر
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۶
  
نام واحد: پلاژ اختصاصی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۸۰
آدرس: قسمت شرقی جزیره بعد از هتل سیمرغ
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۷
  
نام واحد: پلاژ بانوان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۲۴
آدرس: پشت سازمان منطقه آزاد کیش
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۸
  
نام واحد: پلاژآقایان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۶۷۱
آدرس: پشت کانون امور زنان
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱۹
  
نام واحد: پیست اسکیت
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۶۶
آدرس: انتهای مجموعه المپیک جنب استادیوم تیروکمان
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۲۰
  
نام واحد: پیست باگی
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۲۷۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۴۰
آدرس: بلوار میهنا روبروی بازار هرمز جنب کلبه های شاداب
گروه: ورزش:اماكن ورزشي
۱ ۲ > >>
pardis ii H