نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها

بانك اطلاعات مشاغل > نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۵

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: اداره آموزش،پژوهش و مرکز اسناد سازمان منطقه آزاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۳۸۸
آدرس: بلوار اندیشه
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۲
  
نام واحد: اداره امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۸۳۱
آدرس: برج صدف طبقه ۵ واحد ۵۰۲
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۳
  
نام واحد: اداره بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۳۸۸
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۴
  
نام واحد: اداره بهزیستی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۵۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۵۸
آدرس: ویلاهای فردوس۲ واحدC پلاک۳/۴ طبقه دوم
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۵
  
نام واحد: اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۲۳۰
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۶
  
نام واحد: اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۵۷
آدرس: سازمان منطقه آزاد کیش
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۷
  
نام واحد: اداره کل حسابداری سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۹۱
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۸
  
نام واحد: اداره گمرک کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۷۸ - -
آدرس: بندرگاه مسافری کیش
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۹
  
نام واحد: امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۵۵۰
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۰
  
نام واحد: امور زنان (کمپ سحر)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۲۱۱
آدرس: کمپ سحر۳ ساختمان ۳
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۱
  
نام واحد: امورزنان (شعبه مهستان)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۳۹۱
آدرس: سفین مجتمع مسکونی مهستان
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۲
  
نام واحد: بندرگاه مسافری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۵۵
آدرس: میدان بندرگاه
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۳
  
نام واحد: دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۲۳۱
آدرس: سازمان منطقه آزاد کیش
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۴
  
نام واحد: دفتر معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۳۶۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۳۶۷
آدرس: بلوار اندیشه روبروی آشپزخانه مسجد امیر
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۵
  
نام واحد: دفتر ملاقات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۲۲۲
آدرس: جنب ساختمان منطقه آزاد کیش
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۶
  
نام واحد: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۶۱
آدرس: سازمان منطقه آزاد کیش
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۷
  
نام واحد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۳۵۰
آدرس: ساختمانهای اداری پارس
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۸
  
نام واحد: مدیریت بازرگانی(صدور مجوز)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۳۸۴/۷
آدرس: برج صدف طبقه ۴ واحد ۴۰۲
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱۹
  
نام واحد: مدیریت مهاجرت و گذرنامه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۶۷۰/۱
آدرس: میدان سنایی ساختمان کیش ایر طبقه اول واحد ۵۰۸
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۲۰
  
نام واحد: معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۳۶۸/۹
آدرس: بلوار اندیشه
گروه: نهاد هاي دولتي: ادارات و سازمان ها
۱ ۲ > >>
pardis ii H