نفت: پتروشيمي ، پيمانكار

بانك اطلاعات مشاغل > نفت: پتروشيمي ، پيمانكار

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۶

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: المنصوری مهران
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۵۹۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۵۹۷
آدرس: فاز۳ صنعتی قطعه ۴۷
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۲
  
نام واحد: دیبای کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۱۷۴/۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۶۲۹
آدرس: پشت مجتمع بانکها روبروی دانشگاه صنعتی شریف پلاک ۱۹ واحد۶
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۳
  
نام واحد: رویال ندرلند
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۵۰ - ۰۹۱۷۱۰۸۵۲۵۱
آدرس: فاز۳ صنعتی قطعه ۷۲
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۴
  
نام واحد: شرکت آریا پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۴۸۵
آدرس: بلوار اندیشه خیابان کمیل ساختمان درویش واحد ۳۸
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۵
  
نام واحد: شرکت اسکومی
تلفن: ۰۹۱۸۷۶۵۸۹۴۸ - ۰۹۱۸۷۶۵۸۹۴۸
آدرس: فاز صنعتی۳ خیابان نفت
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۶
  
نام واحد: شرکت بازرگانی روش کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۶۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۷۶
آدرس: درخت سبز خیابان دوم قطعه ۲۶
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۷
  
نام واحد: شرکت جنوب تاسیسات
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۴۷۸
آدرس: بلوار اندیشه خیابان کمیل ساختمان درویش واحد ۳۳
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۸
  
نام واحد: شرکت حفاری دانا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۱۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۷۸۰
آدرس: مجتمع اداری پارس بلوک ۱۱
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۹
  
نام واحد: شرکت فیم کو
تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۲۳۲۰ - ۰۹۱۲۲۰۰۲۳۲۰
آدرس: فاز صنعتی ۵ سوله ۲۸
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۰
  
نام واحد: شرکت مشاوران طرح و توسعه پیمان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۶۵ - ۰۹۱۲۲۲۰۵۳۵۰
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۸ طبقه اول واحد ۲
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۱
  
نام واحد: شرکت ملی حفاری شعبه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۱۳/۱۹
آدرس: بلوار اندیشه جنب داروخانه سها
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۲
  
نام واحد: شرکت ملی نفت وفراورده های نفتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۳۵/۷
آدرس: روبروی هتل گلدیس جنب پمپ بنزین
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۳
  
نام واحد: شرکت نفت فلات قاره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۰۲۹
آدرس: برج صدف طبقه ۱۱
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۴
  
نام واحد: شرکت نفت و گاز پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۵۳ - ۰۷۶۴۹۳۱۳۸۶۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۵۴
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۲ واحد ۸
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۵
  
نام واحد: شرکت نگارستان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۴۲۰/۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۳۹۳
آدرس: خیابان کوشا قطعهG۹۵
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۶
  
نام واحد: شرکت پترفام مارین سرویس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۶۰۱۸ - ۰۹۳۵۶۱۵۹۰۲۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۶۰۱۹
آدرس: مجتمع اداری پارس بلوک ۱۶ طبقه همکف
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۷
  
نام واحد: شرکت پتروکاران نفتی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۲۰۹
آدرس: برج آنا طبقه هفتم واحد ۸۴
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۸
  
نام واحد: مهران کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۷۱۵۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۱۵۱
آدرس: فاز۳ صنعتی قطعه ۴۸
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱۹
  
نام واحد: مپسا کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۸۷۲۸
آدرس: بلوار ایران مجتمع پیروزان طبقه اول واحد ۱۱
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۲۰
  
نام واحد: پترو پارس ایران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۷۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۲۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۰۱
آدرس: بندرگاه اسکله شرقی
گروه: نفت: پتروشيمي ، پيمانكار
۱ ۲ > >>
pardis ii H