آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۴ از مجموع ۴

۱
  
نام واحد: راهنمایی دخترانه 22 بهمن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۰۲۱ - ۰۹۱۳۲۷۵۷۳۶۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۰۲۴
آدرس: پایگاه هوایی
گروه: آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه
۲
  
نام واحد: راهنمایی دخترانه رازی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۰۳۱ - ۰۹۱۲۶۴۶۶۵۵۴
آدرس: صدف خیابان کرمان
گروه: آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه
۳
  
نام واحد: راهنمایی دخترانه نمونه دولتی بعثت
تلفن: ۰۷۹۴ ۴۴۴۶۵۵۰/۱ - ۰۹۱۸۸۶۶۷۱۸۲
آدرس: شهرک صدف خیابان کرمان
گروه: آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه
۴
  
نام واحد: راهنمایی دخترانه هاجر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۲۴ - ۰۹۱۳۳۱۹۵۱۳۸
آدرس: سفین روبروی مسجد نور
گروه: آموزشي: مدرسه راهنمايي دولتي-دخترانه
pardis ii H