مواد غذايي: ميوه وتره بار

بانك اطلاعات مشاغل > مواد غذايي: ميوه وتره بار

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۳

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: باغ بهشت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۲۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۰۹
آدرس: فاز خدماتی F قطعه ۲۰۲
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۲
  
نام واحد: بدیع پیشرو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۳۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۵۵
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۴۴
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۳
  
نام واحد: بدیع پیشرو 1
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۳۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۹۶
آدرس: روبروی هایپرمارکت بازارچه حافظ غرفه ۷
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۴
  
نام واحد: بوستان
تلفن: ۰۹۱۸۲۴۸۸۲۲۹ - ۰۹۱۸۲۴۸۸۲۲۹
آدرس: سفین جنب بازارعربها
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۵
  
نام واحد: تعاونی متقین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۴۶
آدرس: بازار هرمز غرفه w۲/w۱۰
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۶
  
نام واحد: تعاونی میوه صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۰۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۸۱۵۰
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۱۳،۱۵
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۷
  
نام واحد: حاجی ارزونی
تلفن: ۰۹۱۷۱۰۰۰۰۷۵ - ۰۹۱۷۱۰۰۰۰۷۵
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۱۹
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۸
  
نام واحد: سوپر میوه باغ ارم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۶۷۰ - ۰۹۳۸۷۳۶۶۶۸۶
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۳۰
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۹
  
نام واحد: سوپر میوه تاپ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۱۹ - ۰۹۱۷۸۱۸۸۳۷۱
آدرس: فاز خدماتی سفین اول خانشیر
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۰
  
نام واحد: سوپر میوه تهران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۰۴۱ - ۰۹۱۷۶۱۰۰۰۶۱
آدرس: روبروی هتل ارم خانه گستر کوچه اول
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۱
  
نام واحد: سوپر میوه تک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۶۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۱۸۹
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۱۱
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۲
  
نام واحد: سوپر میوه رفاه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۳۱۳ - ۰۹۱۷۷۹۱۲۰۳۵
آدرس: فاز خدماتی سفین میدان لارک
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۳
  
نام واحد: سوپر میوه شایان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۶۷۲ - ۰۹۳۶۸۵۹۰۲۲۹
آدرس: بازارچه نوبنیاد غرفه شماره ۴
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۴
  
نام واحد: سوپر میوه قصر یخ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۹۲۳
آدرس: شهرک صدف ۲۰۰ واحدی مرکز خرید بوستان غرفه ۷
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۵
  
نام واحد: سوپر میوه لاله
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۷۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۶۱۱
آدرس: شهرک صدف ۲۰۰ واحدی مرکز خرید بوستان غرفه ۵
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۶
  
نام واحد: سوپر میوه گلزار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۳۹۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۲۳۵
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۲۶،۲۷
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۷
  
نام واحد: فروشگاه مرکزی 2020
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۲۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۸۴
آدرس: بلوار ایران نبش ورودی ۶۰۰دستگاه
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۸
  
نام واحد: فیگارو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۵۲۹ - ۰۹۳۶۸۷۵۱۹۲۸
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۲۸
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱۹
  
نام واحد: مهستان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۴۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۲۷۷
آدرس: فازC سفین بازارچه مهستان
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۲۰
  
نام واحد: می نا شی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۸۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۷۶
آدرس: بازارچه حافظ غرفه ۵
گروه: مواد غذايي: ميوه وتره بار
۱ ۲ > >>
pardis ii H