مواد غذايي: شكلات،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > مواد غذايي: شكلات،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۹

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آداکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۳۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۷۸۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۶۵
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۲
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۱۶۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۸
آدرس: بازار عربها غرفه ۳۷
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۳
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۷۶۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۸۸
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۴
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۳۴۸ - ۰۹۱۲۳۹۸۲۲۵۷
آدرس: هتل ارم
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۵
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۷۹،۱۸۰
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۶
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۷۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۸۲۹
آدرس: بازار مروارید ابتدای پارس غرفه ۷۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۷
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۱۸ - ۰۹۱۲۲۱۲۲۳۳۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۶۰۱۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۴
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۸
  
نام واحد: آرتا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۵۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۵۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۶
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۹
  
نام واحد: آلدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۰۲ - ۰۹۱۷۷۸۱۰۵۱۱
آدرس: بازار زیتون غرفه ۸۰
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۰
  
نام واحد: بی تا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۸۴
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۸۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۱
  
نام واحد: حاج عبدالله زایری و پسران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۳۵۸ - ۰۹۱۲۵۱۸۵۷۶۶
آدرس: بازار عربها غرفه ۵۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۲
  
نام واحد: سبلان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۱۷ - ۰۹۱۴۱۵۴۹۸۱۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۸۵
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۳
  
نام واحد: سبلان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۸۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۰۶۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۷۶
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۴
  
نام واحد: سبلان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۵۵ - ۰۹۱۴۱۵۴۹۸۱۵
آدرس: بازار زیتون غرفه ۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۵
  
نام واحد: سزار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۵۳ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۶
  
نام واحد: سوسن چلچراغ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۵۸۷ - ۰۹۳۵۲۳۹۱۴۷۰
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۳۰
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۷
  
نام واحد: شرکت آدا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۶۵ - ۰۹۱۲۲۹۵۳۷۲۷
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۳۰
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۸
  
نام واحد: شرکت آدا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۷۸۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۵۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱۹
  
نام واحد: شرکت آدا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۲۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۵۱
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۲۰
www  
نام واحد: شرکت عماد گستر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۵۰ - ۰۹۱۲۱۷۶۳۱۱۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۲۰۲
گروه: مواد غذايي: شكلات،فروش
۱ ۲ > >>
pardis ii H