مواد غذايي:سوپر ماركت

بانك اطلاعات مشاغل > مواد غذايي:سوپر ماركت

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۸۳

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ > >>
۱
  
نام واحد: آذربایجان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۴۲۷ - ۰۹۳۶۱۵۶۱۴۱۵
آدرس: فاز خدماتی F جنب رستوران پدیده البرز
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۲
  
نام واحد: ازناوه زاده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۸۶۰/۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۶۰
آدرس: نرسیده به میدان فارور ابتدای خیابان درخت سبز
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۳
  
نام واحد: الغدیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۹۳۹ - -
آدرس: بلوار خاتم روبروی مسجد خاتم الانبیاء
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۴
  
نام واحد: امیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۳۲۹ - -
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۲۵
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۵
  
نام واحد: اوجی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۱۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۱۶
آدرس: فاز خدماتی F قطعه ۲۱۶
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۶
  
نام واحد: ایران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۹۲۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۲۸
آدرس: خیابان میعاد سفین قدیم
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۷
  
نام واحد: ایلیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۱۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۲۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۷۴۷
آدرس: شهرک صدف ۲۰۰ واحدی مرکز خرید بوستان غرفه ۸
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۸
  
نام واحد: بنیامین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۸۸
آدرس: بازار هرمز غرفه s۲، s۳
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۹
  
نام واحد: بیشاپور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۲۳ - ۰۹۱۷۱۹۸۷۰۶۳
آدرس: فاز خماتی سفین جنب رستوران اکسین
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۰
  
نام واحد: تعاونی تهران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۷۰۴۹۴ - ۰۹۳۵۳۲۸۱۱۶۹
آدرس: فازخدماتی A۲
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۱
  
نام واحد: تعاونی جزیره سبز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۲۱۱ - ۰۹۱۷۷۶۴۴۰۰۶
آدرس: بازارچه نو بنیاد غرفه ۹
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۲
  
نام واحد: تعاونی خانواده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۷۹۱
آدرس: فاز خدماتی سفین
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۳
  
نام واحد: تعاونی دوستان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۳۰ - ۰۹۳۹۶۹۹۹۱۰۴
آدرس: سفین پشت بازارعربها
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۴
  
نام واحد: تعاونی زرین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۲۰۰ - ۰۹۱۷۱۸۰۶۸۵۵
آدرس: بازارچه نوبنیاد غرفه ۱۲
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۵
  
نام واحد: تعاونی متقین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۴۶
آدرس: بازار هرمز غرفه w۲/w۱۰
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۶
  
نام واحد: تعاونی میبد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۷۰۰۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۵۸۴۹۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۷۰۰۳۸
آدرس: مرکز خرید A۲ قطعه ۱۳
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۷
  
نام واحد: تعاونی نمونه 20
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۹۹۷۹
آدرس: بازارچه نوبنیاد غرفه ۲
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۸
  
نام واحد: جزیره سبز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۵۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۵۱
آدرس: سفین قدیم جنب مسجد کوچه مینوی ۱
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱۹
  
نام واحد: جوانان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۲۷۸ - -
آدرس: روبروی هایپرمارکت بازارچه حافظ غرفه ۵
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۲۰
  
نام واحد: حامد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۳۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۰۱
آدرس: سفین جدید روبروی پارک مرکز بهداشت
گروه: مواد غذايي:سوپر ماركت
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ > >>
pardis ii H