مواد غذايي:پخش

بانك اطلاعات مشاغل > مواد غذايي:پخش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۹ از مجموع ۱۹

۱
  
نام واحد: بنیامین کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۵۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۵۳
آدرس: فاز۳ صنعتی قطعه A۶
گروه: مواد غذايي:پخش
۲
  
نام واحد: خزر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۱۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۲۴
آدرس: فاز خدماتی سفین قطعه ۱۸۰
گروه: مواد غذايي:پخش
۳
  
نام واحد: شرکت آنا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۱۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۷۸۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۲۶۹
آدرس: بلوار ایران جنب نمایشگاه پیروزان
گروه: مواد غذايي:پخش
۴
  
نام واحد: شرکت امیر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۲۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۵۷
آدرس: درخت سبز صنعت ۶ قطعه MA۸
گروه: مواد غذايي:پخش
۵
  
نام واحد: شرکت به تک
تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۵۲۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۸۸۲
آدرس: درخت سبز پاساژتولید ارم غرفه ۱۱
گروه: مواد غذايي:پخش
۶
  
نام واحد: شرکت نستا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۴۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۰۹
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۲
گروه: مواد غذايي:پخش
۷
  
نام واحد: شرکت پگاه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۱۶۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۵۹
آدرس: درخت سبز پاساژ تولید ارم
گروه: مواد غذايي:پخش
۸
  
نام واحد: شرکت کوثر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۳۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۰۲
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۵۲
گروه: مواد غذايي:پخش
۹
  
نام واحد: شرکت گلچین مهر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۱۲۱۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۹۷۱
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۳۰
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۰
  
نام واحد: صالحی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۷۶
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۱
  
نام واحد: صالحی(پخش تخم مرغ سبز دشت)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۷۶
آدرس: بازار هرمز غرفه W۱
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۲
  email
نام واحد: فجر لاله کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۹۶ - ۰۹۳۵۵۵۸۲۸۵۸
آدرس: فاز خدماتی سفین قطعه ۱۷۴
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۳
  
نام واحد: ویس آسا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۱۹۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۳۳۰
آدرس: درخت سبز پاساژ تولید ارم
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۴
  
نام واحد: پخش 777
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۹۷۷
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۱
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۵
  
نام واحد: پخش روز خراسان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۴۷۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۸۱۱
آدرس: شهرک صنعتی فاز۵ قطعه ۶۱
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۶
  
نام واحد: پخش لبنیات صبا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۰۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۸۴۱۷
آدرس: درخت سبز پاساز تولید ارم غرفه ۶
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۷
  
نام واحد: پخش نمونه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۱۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۳۰
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم گوشت ایران
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۸
  
نام واحد: گلستانه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۴۱
آدرس: بازار هرمز غرفه s۷
گروه: مواد غذايي:پخش
۱۹
  
نام واحد: گلستانه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۷۲۷
آدرس: بازار هرمز غرفه w۹
گروه: مواد غذايي:پخش
pardis ii H