مواد غذايي: آب،توليد يخ

بانك اطلاعات مشاغل > مواد غذايي: آب،توليد يخ

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۴ از مجموع ۴

۱
  
نام واحد: شرکت آبمعدنی اکسیر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۹۱
فکس: ۰۷۶-۴۴۴۷۳۶۵۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۶ قطعه ۹۶و۹۴
گروه: مواد غذايي: آب،توليد يخ
۲
  
نام واحد: شرکت زلال مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۰۰ - ۰۹۱۲۱۵۰۲۱۳۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۷ قطعهMA۷۷
گروه: مواد غذايي: آب،توليد يخ
۳
  
نام واحد: شرکت کیش نوش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۳۳۷ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۳۳۷
آدرس: درخت سبز صنعت سوم جنب باربری میر حسینی
گروه: مواد غذايي: آب،توليد يخ
۴
  
نام واحد: شرکت یخ سپید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۲۸۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۵۰۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ قطعه ۹۹
گروه: مواد غذايي: آب،توليد يخ
pardis ii H