منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش

بانك اطلاعات مشاغل > منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۴

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: الغدیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۳۴ - ۰۹۱۷۱۱۷۳۸۶۳
آدرس: بازار مریم غرفه ۳۴
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۲
  
نام واحد: بلال کیش
تلفن: ۰۹۳۸۵۰۰۷۱۶۳ - ۰۹۳۸۵۰۰۷۱۶۳
آدرس: بازار عربها غرفه ۳
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۳
  
نام واحد: بلو مارین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۲۳ - ۰۹۱۲۷۲۵۶۰۰۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۱۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۴
  
نام واحد: بنیان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۵۵۶ - ۰۹۱۳۲۸۱۵۲۸۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۸
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۵
  
نام واحد: بهار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۷۹ - ۰۹۱۷۶۳۴۵۵۱۴
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۲۵
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۶
  
نام واحد: حدیث کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۶۹۱ - ۰۹۱۲۲۹۶۲۸۲۵
آدرس: بازار زیتون غرفه ۶۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۷
  
نام واحد: حدیث کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۰۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۲۰
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۳۶
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۸
  
نام واحد: دادار
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۰۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۷۷
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۹
  
نام واحد: دادار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۷۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۷۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۰
  
نام واحد: دادارکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۸۵۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۰۸
آدرس: بازار مروارید غرفه ۱۵۷
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۱
  
نام واحد: سرمه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۷۲ - ۰۹۱۳۱۲۹۰۸۹۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۷۵
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۲
  
نام واحد: شبستان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۶۷ - -
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۹۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۳
  
نام واحد: شرکت شکوه بامداد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۰۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۲۹
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۸۰
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۴
  
نام واحد: نایس تاور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۸۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۸۸
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۵
  
نام واحد: هفت شهر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۱۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۸۰،۱۸۱
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۶
  
نام واحد: هفت شهر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۷۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۷
  
نام واحد: هفت شهرکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۵۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۱۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۱۷
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۸
  
نام واحد: واعظ
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۲۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۲۱
آدرس: بازار عربها غرفه ۶۰
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱۹
  
نام واحد: پرطلایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۳۵ - ۰۹۱۳۳۱۱۰۱۰۴
آدرس: بازار مرجان غرفه B۲
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۲۰
  
نام واحد: پرناز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۲۷۳ - ۰۹۱۲۳۲۷۰۸۵۹
آدرس: بازار مرجان غرفه B۱۱
گروه: منسوجات: پتو حوله محلفه فروش و پخش
۱ ۲ > >>
pardis ii H