مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي

بانك اطلاعات مشاغل > مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۳۴

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: اتصالات کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۰۷۰ - ۰۹۱۷۲۸۳۰۹۱۷
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۶۸
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۲
  
نام واحد: اپتک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۵۸ - ۰۹۱۲۱۷۸۷۸۶۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۱۲۴
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۳
  
نام واحد: بانیان همراه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۴۵ - ۰۹۱۲۳۰۱۷۸۱۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۴
  
نام واحد: تک موبایل
تلفن: ۰۹۳۵۶۷۳۲۱۳۰ - ۰۹۳۵۶۷۳۲۱۳۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۲۹
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۵
  
نام واحد: خانه موبایل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۶۰۱ - ۰۹۱۲۵۰۴۰۰۷۵
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۶۶
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۶
  
نام واحد: دنیای موبایل کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۴۴ - ۰۹۳۰۳۴۴۷۷۹۴
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۵۳
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۷
  
نام واحد: روشن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۷۷ - ۰۹۱۶۷۲۰۵۹۳۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۷۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۸۷
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۸
  
نام واحد: سون استار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۴۶۹ - ۰۹۱۸۹۱۱۴۵۴۲
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۹۰
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۹
  
نام واحد: سیب سفید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۴۲ - ۰۹۱۷۸۰۶۸۳۹۱
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۹۸
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۰
  
نام واحد: سیمای کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۵۷/۸ - ۰۹۱۲۲۹۳۷۸۷۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۹
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۱
  
نام واحد: شرکت آوا نگین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۹۱ - ۰۹۳۸۱۲۱۲۲۳۸
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۲۰
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۲
  
نام واحد: صدف کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۶۳ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۵۶
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۳
  
نام واحد: متین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۸۷۴
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۳۳
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۴
  
نام واحد: موبایل آریا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۸۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۴۱
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۳۸
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۵
  
نام واحد: موبایل امپراطور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۹۷ - ۰۹۳۵۸۴۵۳۴۰۰
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۳۷
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۶
  
نام واحد: موبایل حمید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۲۶۲ - ۰۹۳۵۷۹۵۵۳۳۵
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۲۶
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۷
  
نام واحد: موبایل شاهد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۴۹۷ - ۰۹۱۷۴۶۶۸۶۱۴
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱۰
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۸
  
نام واحد: موبایل علائدین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۴۵۰ - ۰۹۳۵۶۵۹۳۰۰۳
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۲۴
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱۹
  
نام واحد: موبایل فرزاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۴۲ - ۰۹۳۵۴۴۸۴۲۵۳
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۲۲
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۲۰
  
نام واحد: موبایل فلاح
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۴۸ - ۰۹۳۵۹۱۷۷۹۸۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۸۲
گروه: مخابرات: موبايل گوشي و لوازم جانبي
۱ ۲ > >>
pardis ii H