مبلمان و دكوراسيون

بانك اطلاعات مشاغل > مبلمان و دكوراسيون

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۹ از مجموع ۱۹

۱
  
نام واحد: آ.ک.آ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۶۸۸ - ۰۹۱۲۳۰۳۳۴۳۶
آدرس: مجتمع پادنا مجموعه گالری های آ.ک.آ
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۲
  
نام واحد: آتیس فرنیچر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۳۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۳۰۶
آدرس: درخت سبز صنعت ۶ قزعه ۱۰۰
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۳
  
نام واحد: آویژه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۹۹۴ - ۰۹۳۶۵۳۰۵۵۰۳
آدرس: مجتمع پادنا غرفه AG۲۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۴
  
نام واحد: الحسیب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۰۷
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۵۷،۱۶۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۵
  
نام واحد: الساروج
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۰۱۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۷۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۰۱۶
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۸۱،۱۸۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۶
  
نام واحد: تزئینات جزیره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۶۶۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۵۲
آدرس: خانشیر - فاز خدماتی سفین
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۷
  
نام واحد: سنت ویتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۳۳۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۵۱
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۶۴،۱۷۲
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۸
  
نام واحد: شرکت الساروج
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۹۲۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۷۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۷ قطعه ۷۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۹
  
نام واحد: شیرکول
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۶۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۰۸
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۷۳،۱۷۴
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۰
  
نام واحد: صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۴۱۱۶ - ۰۹۱۳۳۶۸۳۰۸۹
آدرس: مجتمع بساک غرفه ۱۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۱
  
نام واحد: مبلمان 20
تلفن: ۰۹۳۵۹۳۵۲۰۲۰ - ۰۹۳۵۹۳۵۲۰۲۰
آدرس: مجتمع پادنا طبقه فوقانی غرفه A۱۰۱/۱۰۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۲
  
نام واحد: مبلمان اداری چوبینه
تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۴۰۸۰ - ۰۹۱۲۷۶۹۴۰۸۰
آدرس: مجتمع پادنا غرفه CG۲۸،۲۹
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۳
  
نام واحد: مبلمان ایده آل
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۶۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۶۱۸
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۴
  
نام واحد: مبلمان سلیقه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۶۸ - ۰۹۱۷۴۹۰۰۹۲۴
آدرس: بازار هرمز غرفه N۲۱,۲۲,۲۳
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۵
  
نام واحد: مبلمان طلایی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۷۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۳۸۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۷۲
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۸۵،۲۸۶
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۶
  
نام واحد: مبلمان ماری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۳۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۱۹
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۹۵،۱۹۶،۲۳۱،۲۳۲
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۷
  
نام واحد: مبلمان ماری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۱۹
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۵
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۸
  
نام واحد: هوم سنتر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۴۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۰۴۰
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲۸
گروه: مبلمان و دكوراسيون
۱۹
  
نام واحد: چوبینه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۹۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۶۹۳
آدرس: روبروی هتل ارم فاز خدماتی خانه گستر جنب نمایشپاه سیمرغ
گروه: مبلمان و دكوراسيون
pardis ii H