لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني

بانك اطلاعات مشاغل > لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۵ از مجموع ۱۵

۱
  
نام واحد: آسیا و آفریقا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۹۴ - ۰۹۳۶۲۱۷۴۹۷۳
آدرس: بازار زیتون غرفه ۱۷
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۲
  
نام واحد: آماریس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۸۵ - -
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۸۵
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۳
  
نام واحد: ایران آسیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۸۹۶ - ۰۹۱۵۱۱۵۹۵۳۰
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۹۶
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۴
  
نام واحد: ایکیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۲۱۴ - ۰۹۳۸۸۳۶۶۴۲۱
آدرس: بازار پانیذ غرفه ۱۱۹
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۵
  
نام واحد: ایکیا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۲۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۰۰
آدرس: پردیس۱ طبقه اول غرفه ۱۹۰
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۶
  
نام واحد: تاپ فلاور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۵۱ - ۰۹۱۷۱۶۴۴۲۲۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۶۱
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۷
  
نام واحد: خاتون کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۰۶
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۸۷
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۸
  
نام واحد: خانه من
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۶۴۱ - ۰۹۳۷۴۲۵۴۰۰۷
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۸۵
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۹
  
نام واحد: خورشید خانم کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۵۰۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۵۹
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۰
  
نام واحد: سان فلاور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۲۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۱۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۴۶
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۱
  
نام واحد: عتیق کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۹۲ - ۰۹۱۲۶۳۳۰۵۲۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۱۶،۱۱۷
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۲
  
نام واحد: مینیاتور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۱۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۳۰
آدرس: بازار مروارید لاین بیستون غرفه ۱۱۲
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۳
  
نام واحد: ویرا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۶۷ - ۰۹۱۷۳۶۴۳۷۳۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۲۱،۲۲
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۴
  
نام واحد: کیوان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۸۷ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۳۵
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
۱۵
  
نام واحد: گالری لیلییوم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۲۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۲۷۱
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۸۸
گروه: لوازم خانگي:لوكس و كادوئي و تزئيني
pardis ii H