لوازم خانگي: خرازي

بانك اطلاعات مشاغل > لوازم خانگي: خرازي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۴۱

۱ ۲ ۳ > >>
۱
  
نام واحد: آذربایجان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۷۲ - ۰۹۳۹۱۵۴۴۰۲۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۲
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۲
  
نام واحد: آذربایجان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۰۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۸۵۰
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۸۸
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۳
  
نام واحد: آریان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۸۴ - ۰۹۳۸۱۹۰۱۵۲۶
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۳۶
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۴
  
نام واحد: امیر حاج نجفی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۰۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۹۸۹
آدرس: بازار مروارید لاین آریا غرفه ۵
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۵
  
نام واحد: برادران محمدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۸۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۶۲
آدرس: بازار زیتون غرفه ۴۴
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۶
  
نام واحد: تارا مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۹۹ - ۰۹۳۸۶۰۱۰۱۷۸
آدرس: بازار زیتون غرفه A۲
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۷
  
نام واحد: جزیره سبز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۵۲ - ۰۹۱۷۹۴۸۰۹۲۷
آدرس: سفین قدیم روبروی مسجد شرقی
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۸
  
نام واحد: جهان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۸۱۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۷۷۳
آدرس: بازار عربها غرفه ۷۰
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۹
  
نام واحد: جوکار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۹۱ - ۰۹۱۷۶۹۱۶۴۲۸
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۹۱
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۰
  
نام واحد: حاج نجفی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۹۸۹
آدرس: بازار عربها غرفه ۲۱
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۱
  
نام واحد: حاج حسین غریبی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۲۸ - -
آدرس: بازار عربها غرفه ۶۶
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۲
  
نام واحد: خیبر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۵۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۷۶
آدرس: بازار عربها غرفه ۴۰
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۳
  
نام واحد: دی تا دی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۲۰ - ۰۹۱۷۱۸۰۶۰۵۲
آدرس: بازار زیتون غرفه A۴۴
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۴
  
نام واحد: دی تو دی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۳۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۴۷
آدرس: بازار زیتون غرفه ۸۵
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۵
  
نام واحد: دیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۶۲
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۶۸
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۶
  
نام واحد: ذوالفقار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۱۳۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۴۳۷
آدرس: بازار عربها غرفه ۱۹
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۷
  
نام واحد: ذوالفقار کیش 2
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۱۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۵۰۵
آدرس: بازار عربها غرفه ۳۵
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۸
  
نام واحد: زاگروتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۶۹ - ۰۹۱۲۵۰۷۳۷۸۳
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۷ الی۲۰
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱۹
  
نام واحد: ستاره آبی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۱۲۸ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۲۵
آدرس: بازار هرمز غرفه ۶۳
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۲۰
  
نام واحد: ستاره آبی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۸۵ - ۰۹۱۰۷۱۱۱۴۶۴
آدرس: بازار زیتون غرفه ۴۰
گروه: لوازم خانگي: خرازي
۱ ۲ ۳ > >>
pardis ii H