گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه

بانك اطلاعات مشاغل > گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۷ از مجموع ۷

۱
  
نام واحد: باغ آذر آبادگان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۴۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۸۶
آدرس: خیابان آذربایجان لاین ترافیک اولین قطعه
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۲
  
نام واحد: باغ خلیج فارس
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۳۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۳۸
آدرس: لاین ترافیک قطعه آخر
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۳
  
نام واحد: باغ فردوس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۷۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۲۲
آدرس: لاین ترافیک قطعه اول جنب کلانتری
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۴
  
نام واحد: کیش اورگیرین
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۵۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۵۵۵
آدرس: فاز۳ صدف لاین ترافیک مجتمع گلخانه ها قطعه FLA۶
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۵
  
نام واحد: گل پروران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۴۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۲۶۱
آدرس: لاین ترافیک قطعه دوم (جنب کلانتری)
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۶
  
نام واحد: گلخانه مهدگل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۴۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۶۰
آدرس: لاین ترافیک
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
۷
  
نام واحد: گلزار طبیعت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۳۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۹۸۱
آدرس: بازار هرمز غرفه s۸
گروه: گل: فضاي سبز و نگهداري گل و گياه
pardis ii H