كيف:ساك و چمدان

بانك اطلاعات مشاغل > كيف:ساك و چمدان

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۱

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آتی سامان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۲۶۳ - ۰۹۱۷۳۶۴۳۷۶۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱
گروه: كيف:ساك و چمدان
۲
  
نام واحد: آرنگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۵۷۹
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۳۲
گروه: كيف:ساك و چمدان
۳
  
نام واحد: آرنگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۰۱ - ۰۹۳۵۲۶۸۲۲۸۷
آدرس: بازار مریم غرفه ۱
گروه: كيف:ساك و چمدان
۴
  
نام واحد: آفتاب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۲۲ - ۰۹۳۵۵۵۶۵۴۲۴
آدرس: بازار عربها غرفه ۲۶
گروه: كيف:ساك و چمدان
۵
  
نام واحد: آفتاب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۲۲ - ۰۹۳۶۷۷۶۰۹۷۰
آدرس: بازار زیتون غرفه ۲۲
گروه: كيف:ساك و چمدان
۶
  
نام واحد: اطلس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۰۷ - ۰۹۱۷۹۹۵۵۸۶۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۳۰
گروه: كيف:ساك و چمدان
۷
  
نام واحد: دلسی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۹۶ - ۰۹۱۲۱۵۸۳۰۰۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۵۷
گروه: كيف:ساك و چمدان
۸
  
نام واحد: دلسی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۳۴ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۴
گروه: كيف:ساك و چمدان
۹
  
نام واحد: رضا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۲۰ - ۰۹۱۲۷۶۹۹۱۷۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۶۰
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۰
  
نام واحد: سامان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۹۸ - ۰۹۱۲۳۱۶۹۶۴۳
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۵۴
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۱
  
نام واحد: ستاره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۸۳ - ۰۹۱۷۱۸۳۱۸۳۲
آدرس: بازار عربها غرفه ۳۹
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۲
  
نام واحد: مهر کیشان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۱۶۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۱۴
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۳
  
نام واحد: مونزا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۳۴ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۵
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۴
  
نام واحد: میثاق کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۴۶۴ - ۰۹۳۹۹۱۲۶۶۰۱
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۸۳
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۵
  
نام واحد: پرشه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۱۰۳
آدرس: بازار مرجان غرفه A۱۸
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۶
  
نام واحد: پیرکاردین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۹ - ۰۷۶۴۹۳۱۹۷۶۴
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۵
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۷
  
نام واحد: کارلتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۶۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۸۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۶۲۶
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۸۲
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۸
  
نام واحد: کیف و چمدان هایپرمارکت
تلفن: ۰۹۱۷۱۸۴۵۹۰۶ - ۰۹۱۷۱۸۴۵۹۰۶
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۲۸
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱۹
  
نام واحد: گاندی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۵۹ - -
آدرس: بازار مرجان غرفه ۵۸
گروه: كيف:ساك و چمدان
۲۰
  
نام واحد: گاندی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۴۸ - ۰۹۳۷۷۶۰۶۲۴۵
آدرس: بازار مروارید لاین ایران غرفه ۴۸
گروه: كيف:ساك و چمدان
۱ ۲ > >>
pardis ii H