كيف و كفش: فروش

بانك اطلاعات مشاغل > كيف و كفش: فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۷۰

۱ ۲ ۳ ۴ > >>
۱
  
نام واحد: E&D
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۱۸ - ۰۹۳۸۹۳۵۰۰۶۸
آدرس: بازار مرکز تجاری غرفه ۱۵۱،۱۵۲
گروه: كيف و كفش: فروش
۲
  
نام واحد: TORY BURCH
تلفن: ۰۹۱۲۶۳۳۱۴۷۱ - ۰۹۱۲۶۳۳۱۴۷۱
آدرس: بازار مروارید لاین پرسپولیس غرفه ۲۰۳
گروه: كيف و كفش: فروش
۳
  
نام واحد: آبادان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۲۳ - ۰۹۱۵۹۴۸۶۱۹۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۲۶
گروه: كيف و كفش: فروش
۴
  
نام واحد: آرتسیتون
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۰۱۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۰۴
گروه: كيف و كفش: فروش
۵
  
نام واحد: آرتمیس
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۸۲۴۷ - ۰۹۳۸۰۵۰۴۵۷۱
آدرس: بازار مروارید لاین ایران غرفه ۴۷
گروه: كيف و كفش: فروش
۶
  
نام واحد: آرمینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۶۴۳۴ - ۰۹۱۹۱۷۵۴۵۲۳
آدرس: هتل ارم پاساژ ارم غرفه ۶
گروه: كيف و كفش: فروش
۷
  
نام واحد: آریو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۵۰ - ۰۹۱۹۱۲۳۶۷۴۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۷۷
گروه: كيف و كفش: فروش
۸
  
نام واحد: آریو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۵۱ - ۰۹۱۱۱۳۶۴۵۸۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۰۳
گروه: كيف و كفش: فروش
۹
  
نام واحد: آفرودیت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۳۷ - ۰۹۱۲۴۱۰۲۸۳۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۲۰
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۰
  
نام واحد: آلیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۱۶ - ۰۹۳۵۶۳۳۲۸۱۹
آدرس: بازار مریم غرفه ۱۶
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۱
  
نام واحد: ارسی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۶۰
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۲۵
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۲
  
نام واحد: الماس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۸۱ - ۰۹۱۲۱۰۵۰۲۰۳
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۱۱
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۳
  
نام واحد: اکسیژن 89
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۳۵۷ - ۰۹۳۶۳۷۹۲۷۸۴
آدرس: بازار مرجان غرفه B۸
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۴
  
نام واحد: برنو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۸۷ - ۰۹۳۸۹۸۵۱۳۶۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۱۱۴
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۵
  
نام واحد: برنو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۹۲۳ - ۰۹۳۶۵۵۱۷۹۷۰
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۸
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۶
  
نام واحد: بنفشه
تلفن: ۰۹۳۷۳۳۵۲۶۰۲ - ۰۹۳۷۳۳۵۲۶۰۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۰۴
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۷
  
نام واحد: بنیتو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۹۳۴ - ۰۹۱۲۶۱۸۰۵۹۶
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۱۹
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۸
  
نام واحد: ترنج
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۶۵ - ۰۹۱۱۷۹۸۸۶۳۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۹۸
گروه: كيف و كفش: فروش
۱۹
  
نام واحد: تک پوشان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۰۵ - -
آدرس: بازار پردیس ۲ طبقه اول غرفه ۱۱۷
گروه: كيف و كفش: فروش
۲۰
  
نام واحد: تک پوشان(TORYBURCH)
تلفن: ۰۹۳۹۹۹۴۲۱۰۸ - ۰۹۱۲۳۴۵۴۶۵۷
آدرس: بازار مرکز تجاری زبقه همکف غرفه ۵۴
گروه: كيف و كفش: فروش
۱ ۲ ۳ ۴ > >>
pardis ii H