كفش:فروش

بانك اطلاعات مشاغل > كفش:فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۷۳

۱ ۲ ۳ ۴ > >>
۱
  
نام واحد: آبادان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۴۵ - ۰۹۳۸۹۶۸۶۳۱۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۹۲
گروه: كفش:فروش
۲
  
نام واحد: آبادان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۴۵ - ۰۹۳۹۸۳۹۱۸۹۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۰۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۳
گروه: كفش:فروش
۳
  
نام واحد: آرنیستون
تلفن: ۰۹۳۷۴۲۱۹۰۲۲ - ۰۹۳۷۴۲۱۹۰۲۲
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۱۱
گروه: كفش:فروش
۴
  
نام واحد: آریا تک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۰۵ - ۰۹۳۹۱۷۶۲۰۹۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۰۱
گروه: كفش:فروش
۵
  
نام واحد: آپادانا
تلفن: ۰۹۳۹۵۱۶۱۲۱۴ - ۰۹۳۹۵۱۶۱۲۱۴
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۹۱
گروه: كفش:فروش
۶
  
نام واحد: آیریس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۰۸۵ - ۰۹۱۲۳۳۳۳۷۷۲
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۲۸
گروه: كفش:فروش
۷
  
نام واحد: آیلین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۴۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۰۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۳۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۴۷
گروه: كفش:فروش
۸
  
نام واحد: اسپرت سپنا
تلفن: ۰۹۳۷۲۷۶۴۸۰۸ - ۰۹۱۱۷۶۶۱۳۴۴
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۳۲
گروه: كفش:فروش
۹
  
نام واحد: امپریال کیش موزه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۰۹ - ۰۹۱۷۷۸۲۱۴۷۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۴۰
گروه: كفش:فروش
۱۰
  
نام واحد: امیران کیش
تلفن: ۰۹۳۸۹۱۴۱۱۸۳ - ۰۹۳۸۹۱۴۱۱۸۳
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۳۹
گروه: كفش:فروش
۱۱
  
نام واحد: اهورا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۰۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۹۰۳۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۸۹
گروه: كفش:فروش
۱۲
  
نام واحد: اکو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۸۴ - ۰۹۱۲۲۳۰۵۴۰۴
آدرس: بازارپردیس۱ غرفه ۴۴
گروه: كفش:فروش
۱۳
  
نام واحد: باتا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۳۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۵۳۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۹۸
گروه: كفش:فروش
۱۴
  
نام واحد: بازرگانی توسعه تجارت زرفام کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۲۳ - ۰۹۱۳۵۸۳۱۰۱۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۵۴
گروه: كفش:فروش
۱۵
  
نام واحد: بازرگانی سلمانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۸۹ - ۰۹۱۷۷۱۷۱۶۹۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۴
گروه: كفش:فروش
۱۶
  
نام واحد: بانو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۰۲ - ۰۹۳۷۹۵۷۰۳۰۱
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۶۵
گروه: كفش:فروش
۱۷
  
نام واحد: برنو
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۴۶۵ - ۰۹۳۸۶۰۱۰۹۹۴
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۰ ورودی ۳
گروه: كفش:فروش
۱۸
  
نام واحد: بیبی شوز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۴۲ - ۰۹۱۷۱۹۸۹۸۱۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۴۲
گروه: كفش:فروش
۱۹
  
نام واحد: تا به تا
تلفن: ۰۹۱۲۸۰۲۴۳۳۹ - ۰۹۱۲۸۰۲۴۳۳۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه هم کف غرفه ۸۰
گروه: كفش:فروش
۲۰
  
نام واحد: تا به تا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۰۱ - ۰۹۱۲۸۰۲۴۳۳۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۷۴
گروه: كفش:فروش
۱ ۲ ۳ ۴ > >>
pardis ii H