كشتيراني: خدمات دريايي

بانك اطلاعات مشاغل > كشتيراني: خدمات دريايي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲ از مجموع ۲

۱
  
نام واحد: شرکت خدمات دریایی و فنی مهندسی آبراه طلایی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۸۶۳/۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۵۸۲
آدرس: ساختمان فرهاد طبقه سوم واحد۱۳
گروه: كشتيراني: خدمات دريايي
۲
  
نام واحد: شرکت لیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۱۸۳ - -
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۳ واحد ۲
گروه: كشتيراني: خدمات دريايي
pardis ii H