آموزشي: دبيرستان دولتي-پسرانه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: دبيرستان دولتي-پسرانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۳ از مجموع ۳

۱
  
نام واحد: دبیرستان پسرانه الغدیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۵۴۳ - ۰۹۱۲۱۸۸۸۹۵۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۱۴۰
آدرس: شهرک مسکونی میرمهنا خیابان خانشیر فازG
گروه: آموزشي: دبيرستان دولتي-پسرانه
۲
  
نام واحد: دبیرستان پسرانه امام خمینی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۹۶۴ - ۰۹۱۷۷۲۲۰۷۰۰
آدرس: سفین فازA
گروه: آموزشي: دبيرستان دولتي-پسرانه
۳
  
نام واحد: دبیرستان پسرانه نمونه آیت الله خامنه ای
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۷۵۰ - ۰۹۱۷۷۲۲۰۷۰۰
آدرس: شهرک صدف خیابان آذربایجان
گروه: آموزشي: دبيرستان دولتي-پسرانه
pardis ii H