كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي

بانك اطلاعات مشاغل > كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۳۱

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: ارتباطات کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۱۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۱۱
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی سحر ۱
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۲
  
نام واحد: ام .اس .ای(msi)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۳۴ - ۰۹۱۹۸۲۲۸۳۴۲
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۶۰
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۳
www  
نام واحد: اندیشمندان پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۹۷۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۴۰
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۰۶
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۴
  
نام واحد: اندیشه کامپیوتر پارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۸۲۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۵۷۸
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۴۶
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۵
  
نام واحد: اپل کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۱۳۱ - -
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۰۵،۲۰۷
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۶
  
نام واحد: برنا رایان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۶۰۱۵ - ۰۹۳۶۳۱۱۲۴۲۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۶۰۱۶
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۱۵
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۷
  
نام واحد: بنک رایان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۴۱۰۸ - ۰۹۱۲۴۵۷۶۰۹۳
آدرس: مجتمع بساک طبقه اول غرفه ۱۶،۱۷
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۸
  
نام واحد: خانه کامپیوتر مروارید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۵۴۷ - ۰۹۱۲۲۴۴۰۷۸۹
آدرس: مجتمع بانکهای مروارید پلاک ۲
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۹
  
نام واحد: خدمات کامپیوتر در محل
تلفن: ۰۹۱۲۵۴۰۱۱۲۵ - ۰۹۳۸۴۴۰۱۱۲۵
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۰
  
نام واحد: خدمات کامپیوتر شایگان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۱۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۱۵
آدرس: هتل شایگان غرفه ۶
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۱
  
نام واحد: خدمات کامپیوتری راک
تلفن: ۰۹۳۵۳۷۶۵۷۶۳ - ۰۹۳۹۶۱۰۶۹۰۶
آدرس: بازار مرجان غرفه ۴۰ جنب نمازخانه
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۲
  
نام واحد: رایا سیستم کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۱۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۴۸
آدرس: بازار هرمز غرفه N۲۶
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۳
  
نام واحد: رایان دژ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۹۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۱۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۹۶
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۱۴۸
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۴
  
نام واحد: رایان مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۲۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۰۲
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۱۲
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۵
  
نام واحد: رایان مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۲۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۰۲
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۳۴
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۶
  
نام واحد: رایان مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۵۸
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۵۱
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۷
  
نام واحد: رایان نگاه کوروش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۲۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۷۶۳
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۱
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۸
  
نام واحد: رایانه پیشرو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۶۰۱ - -
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۳۸
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱۹
  
نام واحد: سافت سیستم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۱۰
آدرس: برج آنا طبقه چهارم واحد ۴۷
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۲۰
  
نام واحد: سپیدار سیستم
تلفن: ۰۹۳۶۵۳۶۰۴۸۸ - ۰۹۱۲۸۰۶۳۶۰۳
آدرس: بازار ونوس غرفه ۳۱۳
گروه: كامپيوتر: سخت افزار و نرم افزار،تجهيزات جانبي
۱ ۲ > >>
pardis ii H