فلزات: مصنوعات آهني،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > فلزات: مصنوعات آهني،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۰ از مجموع ۱۰

۱
  
نام واحد: آهنگری ابتکار کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۶۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۰۶۴
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۴۰
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۲
  
نام واحد: آهنگری جزیره
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۳۳
آدرس: درخت سبز صنعت۲ پاساز ارم غرفه ۳۸
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۳
  
نام واحد: آهنگری حدادی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۶۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۸۶۳
آدرس: درخت سبز پاساز ارم غرفه ۲۹
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۴
  
نام واحد: آهنگری عباسی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۸۶۲۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۸۶۲۰
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۴۲
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۵
  
نام واحد: آهنگری عرفان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۷۰
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ بلوک بختیاری
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۶
  
نام واحد: آهنگری و جوشکاری جمشید
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۸۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۸۳
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۴۹
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۷
  
نام واحد: مهران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۹۵۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۷۲
آدرس: درخت سبز صنعت دوم روبروی پاساژ ارم
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۸
  
نام واحد: کابینت سازی جعفری
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۱۳
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۱
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۹
  
نام واحد: کارگاه آهنگری چمران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۲۳۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۴۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۲۳۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۳ قطعه ۶۴
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
۱۰
  
نام واحد: کارگاه کاظمی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۰۷۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۷۶۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۴۸
گروه: فلزات: مصنوعات آهني،فروش
pardis ii H