فلزات:تراشكاري

بانك اطلاعات مشاغل > فلزات:تراشكاري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۵ از مجموع ۵

۱
  
نام واحد: تراشکاری افشار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۹۳
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۳۹
گروه: فلزات:تراشكاري
۲
  
نام واحد: تراشکاری افشار
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۸۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۸۹
آدرس: سفین قدیم
گروه: فلزات:تراشكاري
۳
  
نام واحد: تراشکاری شاهوردی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۶۱۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۵۲
گروه: فلزات:تراشكاري
۴
  
نام واحد: تراشکاری گیلان تکنیک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۷۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۵۶
آدرس: درخت سبز پاساز ارم غرفه ۴۵
گروه: فلزات:تراشكاري
۵
  
نام واحد: صنعت تراش امیر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۵۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۳ قطعه K۲۷
گروه: فلزات:تراشكاري
pardis ii H